મને હવે મારો પતિ પહેલા જેવી લબલબાવી શકતો નથી હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારી પત્નીની સાથે હું જ્યારે હોવ છું ત્યારે મારું પાંચેક મિનિટ માં નીકળી જાય છે આ સમય વધારવા હું શું કરું?

જો તમે તમારી પત્ની સાથે હોય એને પાંચ મિનિટમાં તો નીકળી જતું હોય તો તેને સમય વધારવા માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો અને આધુનિક ટેકનોલોજીની અંદર વ્યક્તિ ગમે તે કરી શકે છે અને તે બધી વસ્તુ કરી શકે છે અને તમે ઘરેલુ નુ માંગતા હોય તો તે પણ તમે કરી શકો છો

પરંતુ તેની અંદર તમને પરિણામ મળશે તેવું સો ટકા ગેરંટી સાથે કહી શકાય અને જેથી તમને એક સમસ્યા આવી શકે છે જેના કારણે તમારી પત્ની સાથે તમે જ્યારે રહો છો અને આવું જલ્દી થતું હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે કોઈપણ વ્યસન કરતા હોય તો પહેલા તો તમારે વ્યસનને છોડવાનું રહેશે તમે વ્યસન છોડો છો

તો સવારની અંદર તમને ઘણી બધી ઇન્ટરનલ સિસ્ટમ સારી રહેશે અને તેના કારણે તમને અવારનવાર ઘણી બધી વસ્તુઓ સારી થશે જેના કારણે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો. આવું તમે જરા કરશો ત્યારે તમારી પત્ની સાથે તમને હશો તો માત્ર પાંચ મિનિટમાં નહીં પરંતુ તમે વધુ સમય સુધી બધું કરી શકશે અને તમે કેપ્સ્યુલ નું સેવન પણ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મને હવે મારો પતિ પહેલા જેવી લબલબાવી શકતો નથી હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારો પતિ હવે તમને પહેલાંની જેમ બધું કરી શકતો નથી અને તમને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે અને તમને મજા આવતી નથી. તમે શું કરી શકો છો તે જણાવવા માંગુ છું. તમે એવું પણ વિચારો છો કે હવે તમારે પતિ સાથે સંબંધ રાખવો પણ નથી પડે તો હવે તમે તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમે એવી વસ્તુ કશું

જેનાથી તમારો પછી તમારી સાથે સંબંધ પણ રાખશે અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે તમારા માત્ર સારી સંબંધ બાંધવા જાય છે તો તમે તેમને કેપ્સુલ ખોળવાવી શકો છો તમને જો વજન વધારે હોય તો તેના માટે તમે તેમને એક્સરસાઇઝ કરાવી શકો છો એટલે કે કસરત કરાવી શકો છો જ્યારે તેઓ કસરત કરવી છે

તેઓ સમયની સાથેનું વજન ઘટશે ઓલરેડી ઘટેલું હોય તો વ્યસન કરતાં હોય તો તે તમે મુકાવી શકો છો અને કંઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન હોય તો તમે ડોક્ટર પાસે જઈ શકો છો અને ત્યારબાદ તેમની પાસે પણ લઈ શકો છો

ઘણી બધી વખત એવું થઈ જતું હોય છે જેના કારણે ડોક્ટર પાસે જવું પડતું હોય છે. અને ડોક્ટર પાસે જવાનું કોઈ પણ સંકોચ અને શરમ રાખવાની નથી. તમે ડોક્ટર પાસે જાવ અને બિન્દાસ તમને જે કોઈ પણ સમસ્યા હોય તે તમે જણાવી શકો છો તમારા પતિની સમસ્યા સો ટકા થઈ જશે અને તમારી સમસ્યા પણ દૂર થઈ જશે અને ત્યારબાદ તમે ખૂબ જ ખુશનુમા લગ્ન જીવન જીવી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *