મને હવે મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો નથી ગમતો મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન. મને હવે મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ બાંધવો નથી ગમતો મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે હવે તમારે સંબંધ બાંધવો નથી ગમતો તો તમે શું કરવું જોઈએ તો તમને જણાવવા માંગુ છું કે ઘણી બધી હોય છે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી સાથે સંબંધ બાંધવો નથી ગમતો તેની પાસે ના અનેક પ્રકારના કારણો હોઈ શકે છે તમારી સાથે ભૂતકાળમાં કોઈ ઝઘડો થયેલો હોવો જોઈએ

અથવા તો કોઈ બીજી વસ્તુ થયેલી હોવી જોઈએ જેના કારણે બધી સમજ થતી હોય છે પરંતુ માત્ર ને માત્ર તમને એટલું કહેવા માગું છું કે જો આવું થતું હોય તો તેના સમયે તમારે આ બધી વસ્તુઓ દૂર કરવી જોઈએ ઘણી બધી વખત જ્યારે બેસીને વાત કરવામાં નથી આવતો બધી વસ્તુ થતી હોય છે ઝઘડો થતા હોય છે અને સારી રીતે સંબંધ વગર પણ ઘણી બધી પ્રકારની હોય છે

તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારો સંબંધ જો તમારી સારો રાખવો હોય તો તમે તમારી સાથે વાત કરો સંબંધમાં જો તમને ન ગમતું હોય તો તમારે કંઈ પણ કરવાનું નથી તમે તેની સાથે માત્ર વાત કરી શકો છો સમય વિતાવી શકો છો અને સારી એવી ક્ષણો માની શકો છો જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને પ્રેમ કરતા હોય છો તેની અંદર એવું નથી હોતું કે

તેઓ માત્ર તમારી સાથે બધું કરે તેની માટે સંબંધ રાખતો હોય છે પરંતુ ઘણી બધી વખત તે વ્યક્તિઓ છે તે સંબંધ એટલે પણ લાગતું હોય છે કારણ કે તેને તમારી સાથે મજા આવતી હોય છે તેઓ તેમની સાથે મજા આવતો તમારી સાથે બધું કરવાનું કહે છે એટલે તમારે ગભરાવાની કોઈ પણ પોતાની જાણ નથી તમે માત્ર ને માત્ર સમય વિતાવો સમય આવશે એટલે એ તમને સામેથી કહી દેશે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની હવે મારી સાથે સરખી વાત નથી કરતી અને જેથી હું તેની સાથે સંબંધ બાંધી શકતો નથી મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની હવે તમારી સાથે સરખી વાત નથી કરતી અને જેથી તમે તેની સાથે સંબંધમાં શકતા નથી તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારી પત્ની તમારી સાથે વાત કેમ નથી કરવા માંગતી અથવા તો કયા કારણ એ વાત નથી કરવી અથવા તમારી જાણવાની જરૂર છે

જો તેની પાછળનું કોઈ એવું કારણ હોય કે જેને તમે સોલ્વ કરી શકતા હોય તો તમે જરૂરથી તેનું નિરાકરણ લાવો તમે તે વસ્તુ લાવો છો તો તમારી પત્ની તમારી સાથે વાત પણ કરશે અને તેને પણ વધારે મજા આવશે અને તમને પણ વધારે મજા આવશે એટલે તમારી નિરાકરણ લાવવાની જરૂર છે. ઘણી બધી હોય છે કે વ્યક્તિ જેવું છે તો નિરાકરણ લાવી શકતો નથી પેદા થતી હોય છે

એટલે તમારે આવા વસ્તુ લાવવાની જરૂર છે તમે જ્યારે કોઈ વસ્તુ નડતી હોય તો તમે બેસીને વાત કરી શકો છો અને તે સમસ્યાન લાવી શકો છો પરંતુ તમને જો એવું થતું હોય છે કે આ સમસ્યાન તમારાથી આવવાનો નથી તો તમને સમસ્યા આવવાની પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે એટલે તમારે લાવવાનું છે પણ તમને તો એ સરખી વાત નથી થતી તો ત્યાર બાદ તમે તમારી રીતે કોઈપણ પ્રશ્ન નો જવાબ એટલે કે તમે સન્માન રાખવું કે નહીં તે વિશે વિચારી શકો છો તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *