મને ખુબજ ઈચ્છા થાય છે બધું કરવાની તો મારી ઉત્તેજના વધારવા મારે શું કરવું?

about

પ્રશ્ન. મારે મારા પોપટ ને મોટો કરવા માટે શું કરવું જોઈએ

જવાબ : આમ તો આ પ્રશ્ન પહેલા પણ પૂછાઇ ગયો છે પરંતુ આ વખતે હું તમારી માટે કોઈક નવી ક્રિકેટ લાવેલો છું ઘણી બધી વખત વ્યક્તિને એવું થતું હોય છે કે તેનો પોપટ ખૂબ જ નાનો છે અને તે સામેવાળા વ્યક્તિને સંતોષ નહી આપી શકે પરંતુ હકીકતમાં એવું હોતું નથી અને વ્યક્તિ જે હોય છે તેને ઉદાસ થઈને બેસી જતો હોય છે

કારણ કે તે વ્યક્તિ વીડિયોમાં બધું કુત્રિમ જોતો હોય છે અને એવું થાય છે કે હકીકતમાં પણ બધાને પોપટ આટલા મોટા હોય છે પરંતુ હકીકતમાં એવું હોતું નથી તો ત્યારે એવા સમયની અંદર વ્યક્તિ પોતાનો પોપટ મોટો કરવો છે તો તેમાં ગરમ તેલ લગાવી શકે છે. થોડુંક એવું ગરમ તેલ લગાવી શકે છે તેનું માલિશ કરી શકે છે

જેના કારણે તે વ્યક્તિનો પોપટ છે ધીમે ધીમે મોટો થશે અને સમય જતા તે પોપટ ઘણો મોટો થઇ જશે બીજું એ પણ છે કે તમે વ્યક્તિને જેટલી ટ્રેનિંગ આપો તેટલો વ્યક્તિ મજબૂત થતો હોય છે

તેવી જ રીતે તમે પોપટને જેટલી ટ્રેનિંગ આપો પોપટ મજબૂત થતો જતો હોય છે અને જ્યારે પોપટ મજબૂત થાય છે ત્યારે ખૂબ જ ફાયદો દરેક લોકોને થતો હોય છે જે તમારા પોપટ ને તમારા મોટો કરવો છે તો આ બધા મુસ્કાઉ તમે વાપરી શકો છો અને તમારા પોપટને સો ટકા મોટો કરી પણ શકો છો અને ત્યારબાદ ભરપૂર સેક્સનો આનંદ માણી શકો છો.

પ્રશ્ન. મારી ઉત્તેજના વધારવા મારે શું કરવું?

જવાબ : તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ઉત્તરાયણના વધારવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તમારે ઉતરાયણના વધારવા તમે ઘણા બધા કાર્યો કરી શકો છો જેમ કે તમે સેક્સ ટોયઝ નો ઉપયોગ કરી શકો છો તમે ફોર પ્લે રમી શકો છો અથવા તમે વિડીયો જોઈ શકો છો અને બીજી પણ ઘણી બધી એવી પ્રવૃત્તિ છે જેના દ્વારા તમે તમારી રીતે વધારો કરી શકો છો

તો તમારી સાથે કોઈ પાટા નથી અને તમે એકલા જ બધું કામ કરવા માંગતા હોય તો એટલે તમે જ્યારે કામ કરો છો ત્યારે તમે વીડિયો જોઈને કામ કરી શકો છો અથવા તો તમે પણ કરી શકો છો સાથે તમે કોઈ મશીન પણ રાખી શકો છો જેના ઉપયોગ દ્વારા તમે સારી રીતે પોતાની વધારી શકો પોતેજના વધારવી હાલના સમયમાં ખૂબ જ નોર્મલ વસ્તુ થઈ છે

પરંતુ કેટલાક લોકો એવા છે કે જેને ઉત્તરમાં વધારે આવડતી નથી અને જ્યારે ઉત્તેજના તે લોકોમાં વધતી નથી ત્યારે તેઓ સરખું કામ કરી શકતા નથી એ તો જો કોઈ વ્યક્તિ ઉત્તરના વધારવી છે તો તેના વધારવા માટે ઘણા બધા રસ્તાઓ મુજબ છે અને તે રીતે જો એ વ્યક્તિ કામ કરે તો પોતાની ઉત્તેજના જે સો ટકા વધારી શકે છે

ઘણા બધા વ્યક્તિઓ ઇન્જેક્શનસનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અથવા તો બીજી કોઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તેવું તમારે કંઈ કરવાનું નથી તે વધારવી છે તો ખાવામાં કાળજી રાખવી પડશે તેની સાથે જે સ્લીપ સાયકલ છે

તે સારી લેવાવી જોઈએ અને જ્યારે આપણે સ્ટેશન લઈશું તો ઓટોમેટિકલી આપણે તેમાં ફાયદો થશે જેથી ઉદ્દેશના વધારવા માટે આપણે આવી રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે જ્યારે તમારી ઉત્તેજના વધે છે તો તમે ખૂબ જ સરસ રીતે સંબંધ બાંધી શકો છો અને તમને પણ સંબંધ બાંધવાની મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *