મને હવે દરરોજ નવી છોકરીઓ સાથે કરવાની આદત પડી છે આ આદત હું કેવી રીતે સુધારી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને હવે દરરોજ નવી છોકરીઓ સાથે કરવાની આદત પડી છે આ આદત હું કેવી રીતે સુધારી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને દરરોજ નવી છોકરી સાથે બધું કરવાની આદત પડી ગઈ છે અને આદત તમે કેવી રીતે સુધારી શકો તો હું તમને જણાવવા માગું છું ઘણી બધી વખત જ્યારે જીવનમાં કોઈ ખરાબ આદત પાડવાની હોય તો તે જલ્દી પડી જતું હોય છે

અને જ્યારે તેને દૂર કરવાની મુશ્કેલી જતી હોય છે અને તમને પણ આદત છોડવામાં મુશ્કેલી થવાની છે તે ઉમરો માનવું છે પણ કે આવા સમયની અંદર હું માત્ર તમને એટલું કહેવા માગું છું કે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે નવી છોકરીઓ જે હોય છે તેની સાથે તમને આદત પડી જાય છે ત્યારે તમને મજા તો શરૂઆતમાં ખૂબ જ આવતી હોય છે

અને તે મજા ત્યાં સુધી આવતો હોય છે જ્યાં નવી નવી છોકરીઓ મળતી રહે પરંતુ એક સમય એવો આવતો હોય છે કે જ્યારે તમારે પણ લગ્નની ઉંમર થઈ જતું હોય છે અને જાત તમારા લગ્ન કરવાના હોય તેવો સમય અને પ્રકારની સમસ્યાઓ પેદા થઈ જતી હોય છે એટલે હું તમને માત્ર લૂછવા માગું છું કે તમારા લગ્નની ઉંમર જો થઈ જતું હોય

તો અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ પેદા થવાની છે બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે તેમને સુધારવા માટે કોઈપણ નથી કરી શકતા. તમારે માત્ર ને માત્ર તમારી રાખવો પડશે ઘણી બધી વખત જો તમે દરરોજ જતા હોય તો તમારે અઠવાડિયા કરવું પડશે અઠવાડિયાનું થઈ જાય પછી મહિનાનું કરવું પડશે અને ત્યારબાદ તમે ધીમે ધીમે આ બધી છોડશો તો તમને મજા આવશે અને સુધારી પણ શકશો.

પ્રશ્ન. શું હું વધારે મજા લેવા માટે પ્રોટેક્શન પહેરીને હસ્તમૈથુન કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે વધારે મજા લેવા પ્રોટેક્શન પહેરીને બધું કરી શકો હા તમે બિંદાસથી તે બધું કરી શકો છો તમે તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ રોકવાનો નથી અને તમને તેમાં મજા પણ આવવાની છે પરંતુ એક વસ્તુ હું તમને જણાવવા માગું છું કે જે પ્રોટેક્શન બનેલું હોય છે તે પ્લાસ્ટિકનું લેટેક્ષ થી બનેલું હોય છે અને તે પ્લાસ્ટિક હોય છે

પરંતુ સામાન્ય રીતે તે જ્યારે સંભોગ કરવામાં આવે છે તેવા સમયની અંદર કામમાં આવતો હોય છે હવે તમે વધારે સમય તેને હાથમાં રાખો છો અને તમે વધુ ખર્ચો તેવા સમયની અંદર તમને આદત પડી ચૂકે છે અને ઘણી બધી વખત તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ થઈ શકો છે ઘણી બધી વખત એવા પણ આવ્યા છે કે જ્યારે બધું કરવામાં આવે છે

ત્યારે તો કોઈ પણ પ્રકારની સમજાતું નથી પરંતુ જરા હાથેથી બધું કરવામાં આવે છે તો તમને એટલું જ કહેવા માગું છુ કે તમે મજા માટે થોડાક સમય સુધીનો ઉપયોગ કરી શકો છો પરંતુ લાંબા ગાળા સુધી જો તમે તેનો પ્રેમ કરું છું તો મને પ્રકારની મુશ્કેલી પડી શકે છે જેથી તમે વધારે મજા લેવા માટે તેની ઉપયોગ કરવાનો નથી અને તમે હાથ વડે બધું કરી શકો છો તેનાથી પણ તમને વધારે મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *