મને હવે અલગ પોઝીશનમાં કરવા જાવ છું તો વધી સમય નથી કરી શકતો મારે શું કરવું?

about

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને દરરોજ ત્રણ વાર લબા લબી બોલાવવાનું કહે છે તેનાથી મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને દરરોજ ત્રણ વખત બધું કરવાનું કહે છે તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણા માગું છું કે તેનાથી તમને રીતે આમ તો કોઈ સમસ્યા નથી કારણ કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને જો કોઈ કહેતી હોય તો તે તેની ઈચ્છા છે અને તેની ઈચ્છા પ્રમાણે તમે બધું કરો છો

તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો પડવાનો નથી પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું પણ થઈ જતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે તમારી કોઈ ઈચ્છા થતી નથી અથવા તો તમે થાકી ગયેલા હોવ છો અને તેવા સમયની અંદર તમે બધું કરો છો તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે સામાન્ય રીતે તમારું શરીર થાકી ગયેલું હોય તો ત્યારે તમે બધું કરો છો

તો તેવા સમયમાં તમે તેમને સરખી મજા આપી શકતા નથી અને જેના કારણે તમારા સંબંધની અંદર ભંગાણ કરવાની પણ વસ્તુ થઈ શકે છે એટલે તમારે તે બધી વસ્તુ કરવાની નથી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જ્યારે આ બધું કરવા માટે જતા હો છો

તેવા સમયમાં તમારે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે તમે ત્યારે ફ્રેશ હોવો જોઈએ અને ખુબ સરસ રીતે બધું કરી શકવા જોઈએ જ્યારે તમે માનસિક રીતે અને શારીરિક રીતે ખૂબ જ સારા નથી કરે તેવા સમયની અંદર તમારે કંઈ ન કરવું જોઈએ કારણ કે જો તમે તેવું કરો છો તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી જે સમસ્યા હોય છે ત્યાં આવતી હોય છે એટલે તમારે તે વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. મને હવે અલગ પોઝીશનમાં કરવા જાવ છું તો વધી સમય નથી કરી શકતો મારે શું કરવું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને હવે અલગ પોઝીશનમાં કરવા માટે જાવ છો તો તેની માટે તમે વધારે સમય કરી શકતા નથી તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જ માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓની ઉંમર વધતી જતી હોય છે તેમ તેમના કાર્યો પણ વધતા જતા હોય છે અને તેઓની જેમ જેમ ઉંમર વધે છે

તેમ તેમ ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી જતી હોય છે જ્યારે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવે છે તેના કારણે તેઓની જે શારીરિક સમસ્યા હોય છે તે પણ વધી જતી હોય છે અને જે બધું કરવા માટે જતા હોય છે ત્યારે તેઓ બધી શકિત એકત્રિત કરી શકતા નથી અને તેઓની જે શક્તિ હોય છે તે એકત્રી તેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે તો તમે લોકો જે સમાચાર બધું કરવા માટે જાવ છો

તેવા સમયની અંદર તમે ન કરી શકતા હોય તો તેની માટે તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરવાની જરૂર છે સામાન્ય રીતે તમારે કેપ્સુલ નો પ્રયોગ કરવો જોઈએ તે તમે પ્રયોગ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમે લાંબા સમય સુધી બધું કરી શકશો અને તમે કોઈપણ વ્યક્તિ હશે.

તેમના સમય સુધી મજા પણ આપી શકો તે તમારે કરશો તો તમને ઘણી બધી સમસ્યા માંથી છુટકારો મળશે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં પડે તેવું મને લાગે છે એટલે તમારે તે વસ્તુ કરો છો તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓમાંથી સોલ્યુશન મળી શકે છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે કરવા માટે જાવ છો તો તમારે જેલનો પણ પ્રયોગ કરવો જોઈએ જેના કારણે તમને ફાયદો થાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *