મને શરીર સુખ માણતી વખતે ખૂબ જ દર્દ થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને શરીર સુખ માણતી વખતે ખૂબ જ દર્દ થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમને શરીર સુખ માણતી વખતે ખૂબ જ દર્દ થાય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તમને જો આવું થતું હોય તો તમારે સિમ્પલ રીતે ઘણા બધા પ્રકારની દવા ઉપલબ્ધ છે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ઘણા બધા પ્રકારની કેપ્સુલો બજારમાં મોકલો તો છે તેનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો જો તમે તેનો ઉપયોગ કરતા શીખી જશો

તો તમને ઘણા બધા પ્રકારનો ફાયદો થવાનો છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારે યોગા કરવા જોઈએ અમે ડિટેસન કરવા જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યાઓ ના થાય તમે ડોક્ટરની પણ આની માટે સલાહ લઈ શકો છો અને બજારની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના લોશન ઉપલબ્ધ હોય છે ઘણા બધા પ્રકારની ક્રીમ ઉપયોગ હોય છે

તેનો પણ તમે ઉપયોગ કરીને તમારું શરીર સુખ જે છે તેની મજાની ડબલ કરી શકો છો અને તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જો તમે પહેલી વખત અથવા તો બીજી ત્રીજી વખત આ બધું કરી રહ્યા હોય તો તમને સમસ્યા આવવાની છે એટલે તમારે કરાવવાની કોઈ જરૂર નથી ધીમે ધીમે બધું દૂર થઈ જશે અને તમને પણ બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે એટલે આ બધી વસ્તુઓ ટેમ્પરરી હોય જે જેના કારણે તમે મજા માણી શકો છો.

પ્રશ્ન. શરીર સુખ માણતી વખતે મારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ માંથી ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે મને કોઈ સમસ્યા તો નહિ થાય ને?

તમે કહો છો અત્યારે કે તમે જ્યારે શરીર સુખ માણસો ત્યારે તમારા પ્રાઇવેટ પાર્ટમાંથી ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ચીકણું પ્રવાહી નીકળે છે તો તેની માટે તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી કારણ કે જ્યારે જ્યારે તમે શરીરમાં જશો અને તમને ખૂબ જ વધારે મજા આવશે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે આ બધી વસ્તુઓ કરવાના છો

અને તમને આ બધું નીકળવાનું લાગશે પરંતુ તેનાથી તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી આવું થશે એટલે તમારા સામે વાળો જે પાર્ટનર છે તેને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે તેથી વધારે જોરથી તમને બધું કરશે અને તમને વધારે પડતી મજા આવવાની છે જેથી શરીર સુખ માણતી વખતે તમને જો આવું બધું થતું હોય તો તમારે કરાવવાની કોઈ જરૂર નથી

બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જ્યારે આ બધું વસ્તુ કરવા માટે જાઓ છો તો સાથે ટીસ્યુ પેપર રાખજો અને રૂમાલ પણ તમે રાખી શકો છો જેના કારણે જો કોઈ નીકળે છે અને વધારે પ્રમાણ ની અંદર નીકળતું હોય તો તમે તેને સાફ પણ કરી શકો અને પાછું તમારું કામ ચાલુ કરી શકો છો ઘણી બધી વખત ઘણી બધી છોકરીઓ એવી હોય છે

કે જેને જરૂર કરતાં વધારે પ્રમાણમાં આ બધું નીકળી જતું હોય છે પરંતુ એ બધી વસ્તુ જેટલી વધારે નીકળે તેટલી વધારે મજા આવતી હોય છે તેવું લોકોનું માનવું છે અને તમારી સામે વાળો પાર્ટનર જે છે તેને પણ વધારે મજા આવતી હોય છે જેથી તમારે આની માટે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે સિમ્પલ તેમની સાથે બધું કરી શકો છો અને તમારી આ પ્રકારની ઉમર છે જેના કારણે આ બધું વધુ નીકળતું હોય તો તે તમારી શરીર સુખ માણવાની બાબતમાં સારી વસ્તુ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *