મને દિવસ માં ઘણી બધી વાત પુરુષોને જોઈને બધું કરવાનું મન થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન.મારા સસરા હવે મને પહેલા જેવી મજા નથી આપતા અને ઉપરથી મને હેરાન કરે છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારા સસરા હવે તમને પહેલા જેવી મજા આપી શકતા નથી અને ઉપરથી તમને હેરાન પણ કરે છે તો તમે શું કરી શકો છો કોઈપણ વ્યક્તિ જ્યારે પુરુષ કોઈ સ્ત્રી સાથે બધું કરતો હોય છે

ત્યારે તેનો સંબંધ સીધો દિલ અને મગજ સાથે હોય છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે તે વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે હેરાનગતિ પામતો હોય અને તેની સ્થિતિના હોય તો પછી એની અંદર તેઓ તમને કંટાળો લાવતો હોય છે અને તેઓ હેરાન પણ કરતો હશે તમે પહેલી વખત એમની સાથે બધું કર્યું હશે ત્યારે તને ખૂબ જ મજા આવી જશે

અને તમને પણ ખબર મજા આવી જશે પરંતુ હવે તે તમને કંઈ કરી શકતા નહીં હોય અને તેના કારણે તેમની વાંચી નહીં રહેતું હોય અને તમારી સાથે આવું કરતા હશે તમારે પહેલા આવશે મારા પતિને જણાવી શકો છો

તમે તમારા પત્નીને જણાવશો તો તમને સોલ્યુશન આવશે બાકી તમે અહીંયા પ્રશ્ન પૂછશો તો કંઈ ખબર નથી પરંતુ હું તમને આ તમારી માત્ર મૂંઝવણ દૂર કરવા એટલું કહી શકું છું કે તમારું કંઈ પણ ન થાય તો તમે પોલીસ ફરિયાદ પણ કરી શકો છો તેવું મારું માનવું છે.

પ્રશ્ન. મને દિવસ માં ઘણી બધી વાત પુરુષોને જોઈને બધું કરવાનું મન થાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો તમે દિવસમાં ઘણી બધી વખત પુરુષને જોઈને બધું કરવાનું મન થતું હોય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો હું માનું છું કે તમે સ્ત્રી છો ને સ્ત્રી તરીકે તમે આવું પૂછી રહ્યા છો તે એક વસ્તુ હું તમને જણાવવા માગું છું કે કોઈપણ પુરુષ હોય તેને સ્ત્રીને જોઈને બધું કરવાનું મન થતું હોય છે અને ઘણી બધી વખત સ્ત્રીને પણ ઘણું બધું કરવાનું મન થતું હોય છે

અને કરવાનું મન થાય તો તે સાચું પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે આપણું કંટ્રોલમાં હોતું નથી અને જ્યારે આપણું મને આપણા કંટ્રોલ બનાવીએ તો પછી એની અંદર આપણને ઘણી બધી પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. તમને જ્યારે જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે તમે બિન્દાસ બધા વિડીયો જોઈ શકો છો અને તમે બધું કરી શકો છો

તમને જેટલી વખત થાય કે તમારે બધું કરવું છે તો તમે વીડિયો જોઈને બધું કરી શકો છો તેમાં કોઈ પણ રહી જાય તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી ઘણી બધી વખત લોકો એવું કહેતા હોય છે કે આવા વીડિયો જોઈને બધું કરતા જે લોકો હોય છે

તે ખરાબ હોય છે અને તેઓ આવું ન કરવું જોઈએ પરંતુ મારું માત્ર એટલું જ માનવું છે કે તમારે બધું કરવું જોઈએ કારણ કે તમને એવું કરવાનું મન થાય છે તો તમે કરો એનાથી બીજાની જિંદગી નહીં બગડે અને તમને પણ ખૂબ જ એકલા એકલા મજા આવી જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *