મને દરરોજ ચ પા ચ પી કરવાનું મન થાય છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. શું હું મારા પાર્ટનર સાથે જોર થી મુખ મૈથુન કરી શકું?

તો મને સામાન્ય રીતે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા પંદર સાથે તમારે જોરથી મિથુન કરવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ છે કે તમે કમજોરી કરવા માંગો છો ઘણી બધી વખત એવું હોય છે કે જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે આપણે કરતા હોઈએ છીએ

ત્યારે સમયની અંદર ઘણી બધી મજા પણ લેવાની હોય છે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ કરવાની હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર પણ તેઓ ઝડપ રાખવાનું કહેતા હોય છે અને ઝડપી રહેવાનું કહેતા હોય છે પરંતુ હકીકતની જો વાત કરવામાં આવે તો આવી વસ્તુઓ કરવાની હોતી નથી. જ્યારે તમે જેટલી ઝડપ રાખવાની કહો છો

અને જેટલી ઝડપથી આ બધી વસ્તુઓ કરો છો તેટલી તમારી જે મજા હોય છે તે બગડી જતી હોય છે એટલે તેની ઉપર તમારે ખૂબ જ ધ્યાન આપવું પડે અને આ ખાસ ધ્યાન જ્યારે તમે આપો છો

ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવતો નથી ને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતા હોવ છો એટલે તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો જ્યારે આ વસ્તુ કરશો ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકી છો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને દરરોજ ચ પા ચ પી કરવાનું મન થાય છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે મન થતું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે જો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે તમારે એક વસ્તુ વિચારવાની છે કે તમે દરરોજ જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ કરવાનું મન થતું હશે તો તે મને શું કામ થઈ રહ્યું છે? પહેલા તો તમે કોઈ પુરુષ હોય અથવા તો સ્ત્રી હોય એ બધા લોકોને આ બધું મન થતું હોય છે

અને જે વ્યક્તિનું આમંત્રણ થતું હોતું નથી તે લોકોને કોઈ સમસ્યા હોય છે તેવું તમે સમજી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે જ્યારે પણ તમને આ પ્રકારે મન થતું હોય તો એવા સમયની અંદર તમને આ બધું મન થઈ રહ્યું છે તો તમારી રીતે મન જે છે તેને પૂર્ણ કરી લેવું જોઈએ એટલે કે તમારી સામાન્ય રીતે તમે જો પુરુષ હોત પણ કરી લેવું જોઈએ અને તમે જો સ્ત્રી જો તો તમારે તમારી આંગળી નીચે કરામત છે

તે દેખાડી દેવી જોઈએ અને તમારે મજા લઈ લેવી જોઈએ તેની અંદર કોઈ એડ કરો જોઈને ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે આ બધી વસ્તુઓ રોકી રાખવી જોઈએ અને આવી વસ્તુ કરીએ તો એનર્જીનો બગાડ થતો હોય છે કે તમે જ્યારે અઠવાડિયાની અંદર એક વખત અથવા તો મહિનાની અંદર ત્રણ થી ચાર વખત જ્યારે આ વસ્તુ કરો છો ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારે એનર્જીનો બગાડ થતો નથી અને તમે ખૂબ સારું એવું ફીલ કરતા હોય છે તો પોતાની સારું એવું ફીલ કરવા માટે પણ આ વસ્તુ કરવું હોય તમને મન થતું હોય તો તમારે કરી લેવું જોઈએ તેવું મારું માનવું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *