મને ભારે મજા આપનાર નિકિતાએ કોપર ટી પહેરીને મને કહ્યું કે,” હવે મને કો@ન્ડમ વગર લબ લબાવી નાખો.

Uncategorized

મારું નામ હિતેશ છે હું 25 વર્ષનો છું કાલે મારી કોલેજ પૂરી કરી છે અને હાલ હું ઓફિસની અંદર જોબ કરું છું અને જોબ કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે ત્યાં જોબ કરવામાં મજા આવે છે

પરંતુ એટલા માટે કે ત્યાં જોબ કરીને મને ખૂબ જ સુકન મળે છે અને તેની સાથે મારી ગર્લફ્રેન્ડ પણ તે માની ચૂકી છે અને તે મારી આસિસ્ટન્ટ છે અને આસિસ્ટન્ટ સાથે બધું કરવાની તો ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

સામાન્ય રીતે અમારા શહેરની અંદર એટલી રહે છે અને શહેરની અંદર રહેતું હોવાથી તે માત્ર એકલી રહે છે અને તેના બધા પરિવારના જે લોકો છે તે ગામડાની અંદર રહે છે જેના કારણે હું તેની સાથે હંમેશા હું છું

અને મને તેની સાથે ખૂબ જ ગમતું હોય છે થોડા સમય પહેલાથી તમારી સાથે જઈને મેં તેને બધું પૂછી લીધું છે અને તેને પણ મારી સાથે કરવાની તે મને કહે છે અને જેના કારણે તેને સામેથી કહ્યું છે

એટલે મને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે કારણ કે તેણે મને સામેથી પૂછ્યું છે પરંતુ મને એવું કોઈ સમય રહેતો નથી જેના કારણે હું તેની સાથે બધું કરી શકું પરંતુ મને એવું લાગે છે કે હવે ભવિષ્યની અંદર હું તેની સાથે બધું કરવાનો છું

એક વખત થયું કે મારે તેની સાથે બધું કરવાનું હતું અને ઓફિસની અંદર કોઈપણ વ્યક્તિનો તો જ્યારે ઓફિસની અંદર કોઈ પણ નહોતો તેવા સમયની અંદર મેં તેની સાથે બધું કરવાનું ચાલુ કરેલું હતું અને મને તેની અંદર ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી મેં રાત્રિની સમયને તેની સાથે બધું કરેલું હતું ત્યારે મને એટલી બધી મજા તો આવી પરંતુ મને લાગતું હતું કે કદાચ મેં કોઈ પહેર્યું ન હોત

તો અમને વધારે મજા આવે એટલે કે પ્રોટેક્શન વગર મારે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી ત્યારબાદ તેને બધી ખબર પડી ગઈ હતી એટલે એક મહિનો જેવો થયો અને અમને ચાન્સ મળ્યો એટલે તરત જ તેને મને કહ્યું કે તું મારા ઘરે આવજે ને હું તેના ઘરે જતો રહ્યો

અને ત્યારબાદ તો પછી શું હતું? હું તેના ઘરે ગયો અને તેણે મને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવું કે હવે તારે ગભરાવાની કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી અને તારે કંઈ પહેરવાની પણ જરૂર નથી તારે પ્રોટેક્શન વગર તો મને બધું કરી શકે છે

એટલે મેં તને કહ્યું કે એવું કેવી રીતે થઈ શકે એટલે તેણે મને કહ્યું કે મેં કોપર ટી પહેરી છે અને જેના કારણે વગર મને બધું કરી શકે છે અને પછી તો શું હતું? હું તેને તરત જ અંદર લઈ ગયો મે તેને આખી રાત લબ લબાવી અને મને ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *