મને બે પુરુષો સાથે મજા કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે શું હું તેવું કરી શકું?

about

પ્રશ્ન. મને બે પુરુષો સાથે મજા કરવાનું ખૂબ જ ગમે છે શું હું તેવું કરી શકું?

તમે મને સામાન્ય રીતે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમે બે પુરુષો સાથે મજા કરવાનું તમને ખૂબ જ ગમે છે તો તે તમે કેવી રીતે કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે પહેલા તો તમે મને એવું કે તમને બે પુરુષો સાથે મજા કરવી ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તમને હું એવું પૂછવા માગું છું કે હું તમને ભૂતકાળની અંદર પણ કોઈ બે પુરુષ સાથે મજા કરી છે

તે વસ્તુ તમારે વિચારવી જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સામાન્ય રીતે એક મિસ્ત્રી હોય છે તેને એક પુરુષ સાથે પણ મજા કરેલી હોતી નથી અને જ્યારે તે વીડિયોની અંદર જુએ છે ત્યારે તેને લાગતું હોય છે કેવો હોવો બે પુરુષો સાથે મજા કરવાની તો કંઈક અલગ જ મજા આવે છે અને એક પુરુષ કરતાં તેમાં વધારે મજા આવી શકે છે અને જેના કારણે જયશ્રી હોય છે તે સામાન્ય રીતે બે પુરુષો સાથે મજા કરવાતી હોય છે અને જેના કારણે તેને ઘણી બધી તકલીફ ભોગવી પડતી હોય છે

અને સરળતાથી એમ કહી શકાય કે તેને જે મજા આવવાની હોય છે તેની કરતા પણ ખરાબ પરિસ્થિતિ બની જતી હોય છે અને ત્યારબાદ તે વિડિયો જ હોય છે તે તો સામાન્ય રીતે કહી શકાય પરંતુ એવું કહી શકીએ કે જ્યારે જે હકીકતમાં કરવામાં આવતું હોય છે ત્યારે ઘણી બધી તકલીફો પડતી હોય છે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે અને તેને દૂર કરવા માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ થઈ શકે પહેલી વસ્તુ એ છે કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે આ બધું કરવા માંગો છો તો પહેલા તમારે પુરુષ સાથે મજા કરવી છે

તે બુરુ બે પુરુષો કોણ છે તે તમારે જોવું છું એ શું તમારે બોયફ્રેન્ડ છે તમને કોઈ ઓળખે છે તો તમારા જે ઘરના છે તે કોઈ લોકો છે તે વસ્તુ તમારે તે બધી વસ્તુ નથી કરતા ત્યારે સરળતાથી એમ કહી શકાય છે કે તમે એ વસ્તુ જોઈ શકો છો પહેલા તો તે વસ્તુ જોવાની ત્યારબાદ તમે આગળ વધી શકો છો. બીજી વસ્તુ કે તે જાણકાર વ્યક્તિ છે તે હોઈ શકે છે અથવા તો કોઈ જાણકાર નથી તેની સાથે તમે બધું કરો છો એ વસ્તુ પણ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે કંઈક આગળ વધવું જોઈએ જ્યારે તમે તેની આગળ નથી વધતા

ત્યારે તમને ઘણું બધું સમસ્યા થઈ શકે છે અને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ તમને પડી શકે છે એટલે બધી વસ્તુ વિશે તમારે ચર્ચા કરવી જોઈએ ત્યારબાદ બધું કરવું જોઈએ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જ્યારે પુરુષ સાથે પણ વધુ કરેલું હતું ઘણા બધા દુઃખ થતું હશે અને તમને ઘણું બધું દુખતું પણ હશે અને તમે કઈ બોલી પણ નહીં શકતા હોય એને તમે સરળતાથી બધું તમારે કરવું પડતું હશે તો વિચાર કરો કે ત્યારે તે વ્યક્તિને તમે કહી શકતા નથી અને તમારે બધું કરવું પડે છે તો બે વ્યક્તિઓ સાથે જ્યારે તમે કરો છો

તો તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી વખત એવું થઈ શકે છે કે મજા તો આવી શકે છે પરંતુ તમને તેના ઘણા બધા નુકસાન પણ થઈ શકે છે કે જ્યારે તમે આ બધી વસ્તુઓ કરો છો ત્યારે તમને ઘણી બધી રીતે એમ કહેવાય છે કે ભોગવું પડતું હોય છે અને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ પણ તમને પડતી હોય છે અને તે વસ્તુ તમે કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો એટલે કે વસ્તુ વિશે તમારે જોવું પડે અને તે વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખશો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તે વસ્તુ વિશે તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ તે વસ્તુ પર તમે ધ્યાન આપો છો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *