મને બે છોકરીઓ સાથે એક સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે શું હું એવું કરી શકું?

nation

પ્રશ્ન. મને રાત્રે નિવસ્ત્ર થઈ સૂવું ગમે.છે તેના કારણે મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

સૌપ્રથમ તો તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમને રાત્રે કપડાં કાઢીને શું ગમે છે અને તેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો આવા સવાલો ઘણી બધી વખત શારીરિક રીતે લેવામાં આવતા નથી

પરંતુ આ સવાલના ઘણા બધા જવાબો આવી શકે છે અને આ સવાલ આપણે લેવો મોસ્ટ ઈમ્પોર્ટન્ટ છે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને કપડાં પહેરવા ગમતા હોતા નથી અને રાતના સમયમાં તેઓ ઘરની અંદર એકલા હોય છે એટલે પોતાના રૂમની અંદર દરવાજો બંધ કરી લેતા હોય છે અને ત્યારબાદ કોઈપણ પ્રકારના કપડાં પહેરતા નથી

અને એમનમ સૂઈ જતા હોય છે પરંતુ આવા લોકો માટે માત્ર એટલું કહેવાનું હોય છે તમે જ્યારે આવું કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને પ્રકારના વાયરસ લાગી શકે છે તમે જ્યારે કપડાં કાઢીને સુવો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઉધરસ થઈ શકે છે કફ થઈ શકે છે અને શરદી પણ થઈ શકે છે અને તે આગળ તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આપી શકે છે

જેના કારણે કહી શકાય કે તમને રાત્રે આવું બધું ગમતું પણ હોય તો તે ન કરવું જોઈએ અને ટીશર્ટ કે શર્ટ પહેરીને સૂવું જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા ના થાય હા ઉનાળાની અંદર તમે આ બધું કરો છો તો ચાલે છે પરંતુ જ્યારે ઋતુ બદલાય છે અને ચોમાસા શિયાળામાં જો તમે આવું કરો છો તો તમને અનેક પ્રકારની પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન. મને બે છોકરીઓ સાથે એક સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે શું હું એવું કરી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને બે છોકરીઓ સાથે એક સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે પરંતુ શું તમે એવું કરી શકો કે નહીં તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમે બિન્દાસ એવું કરી શકો છો

ઘણા બધા લોકો આવી તમને સલાહ આપશે કે તમે પ્રોટેકશન પહેરવા અને ત્યારબાદ તમે બધું કરો એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા નહીં આવે અને તમે બિન્દાસ બધું કરો તમને કોઈ પણ કંઈ કહેવાનું નથી

પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તમે જે છોકરો સાથે આવું બધું કરવા માંગો છો તે છોકરી તમારી સાથે સહેમત થશે અને તમે બધું કરો પણ પોતે છોકરી કેવી છે તે જાણવું તમારા માટે જરૂર છે

જ્યારે બે છોકરીઓ એક સાથે તમને બધું કરવા માંગે છે તો તેવા સમયની અંદર તે સમાજની અંદર ઈજ્જતદાર છોકરી નથી અને તેણે ભૂતકાળની અંદર પણ ઘણા બધા લોકો સાથે એક સાથે બધું કરેલું હશે તો તેના વાયરસ તમને લાગી શકે છે તમને જાતિય રોગ થવાની સંભાવનાઓ રહે છે જેના કારણે તમારે આવું ન કરવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *