મને અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે શરીર સુખ માણવાની આદત છે આ આદત ને કેવી રીતે છોડું?

nation

પ્રશ્ન. મને અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે શરીર સુખ માણવાની આદત છે આ આદત ને કેવી રીતે છોડું?

જવાબ : પહેલા તો તમે જે રીતે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે તમને અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે શરીર સુખ માણવાની યાદચ્છ છે તો આદતને તમે કેવી રીતે છોડી શકો તો સૌ પ્રથમ તો તમે કહો છો કે તમને આદત છે તો આદત જે છે તમારે છોડવી જ પડશે

કારણ કે આ ખૂબ જ ખરાબ આદત માનવામાં આવે છે હજુ સુધી હું એવું માની શકું છું કે તમારા લગ્ન થયા નહીં હોય પરંતુ ભવિષ્યમાં અથવા તો થોડાક સમયની અંદર જ્યારે તમારા લગ્ન થઈ જશે ત્યારે તમારી પત્ની માત્ર એક જ હશે અને તમારે તમારી પત્ની સાથે પણ છાનામાના બીજે જઈ આવશો તો તે પછી ખૂબ જ ખરાબ વસ્તુ હશે બની શકે કે તમારી પત્નીને કદાચ ખબર ના પડે પરંતુ તમે તેની સાથે દગો કરેલો કહેવાય એટલે તમે આવી વસ્તુ કરી શકતા નથી

જો તમને અલગ અલગ છોકરીઓ સાથે અલગ અલગ સુખ માણવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય તો તમારે તમારી આદત જે છે તેને બદલવી પડશે તમે કહો છો કે આદત કેવી રીતે બદલવી તો તેની માટે તમે પુસ્તકો વાંચી શકો છો અથવા તો અન્ય પણ ઘણા કામો કરી શકો છો અન્ય કાર્ય કરી શકો છો

જેના કારણે તમારું મન જે છે તે બીજે પરોવવા રહે અને તમે આવું જે કાર્ય છે તે બંધ કરી દો અને માત્ર ને માત્ર એક છોકરી સાથે કરવાનું રાખો કારણ કે જો તમે અલગ અલગ લોકો સાથે કરશો તો તમને પછી એઇડ્સ થવાની પણ વધુ માં વધુ સંભાવના રહેવાની છે જેની તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડે.

પ્રશ્ન. મારી ગર્લ ફ્રેન્ડ ને પાછળથી ઠોકતી વખતે તેણે લોહી નીકળે છે તો હું શું કરું?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને પાછળથી ઠોકી વખતે તેને લોહી નીકળે છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌ પ્રથમ આની માટે જણાવી દઉં કે તમે જ્યારે પણ તમારી ગર્લફ્રેન્ડને આગળથી કે પાછળથી ઠોકવા માટે જાવ છો તો જરૂરથી તમે ઘણી બધી જેલ આવે છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો ઘણા બધા લોકો વેસેલીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે

તો ઘણા બધા લોકો હોય છે તે જેલનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તો તમે જેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો પરંતુ તમે તેલનો ઉપયોગ પણ નેચરલી રીતે કરી શકો છો કારણ કે તેની અંદર પણ ઘણું બધું જે જેલ જેવું હોય છે તે આવેલું હોય છે જેના કારણે તમને ઘણો બધો ફાયદો મળી શકે છે પરંતુ તેનાથી એટલો બધો ફાયદો નથી તમારે જો તમારી ગર્લફ્રેન્ડને પાછળથી વખતે તેની લોહી નીકળતું હોય તો આવી ગંભીર પ્રશ્ન પેદા થઈ શકે છે.

તેની પાછળનું એક સરળ કારણે પણ હોઈ શકે કે જો તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને પાછળથી કરવાનું રાખતા હોય તો તમારું પોપટ જે છે તે ખૂબ જ મોટું હશે જેના કારણે તેનું ફાટી જતો હશે અને જેના કારણે તેને લોહી નીકળતું હશે એટલે તમારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું પડશે જેના કારણે તેને સારી રીતે તમારે સંબંધ બાંધતી વખતે ધીમે ધીમે કામ લેવું પડશે જેના કારણે તેમને પણ મજા આવે અને તમને પણ મજા આવે અને કોઈના દુઃખ દર્દ વગર મન દુઃખ વગર બધું કામ થઈ જાય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *