મને એક પુરુષ સંતોષ ના આપી શકે તો હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. શું ચ પા ચ પી દરમિયાન હું વાયબ્રેટર અને પુરુષ બંને વાપરી શકું?

તમને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે ચપાચપી દરમિયાન તમે વાઈબ્રેટર અને પુરુષ બંનેને ભેગા વાપરી શકો કે કેમ તો હું તમને કહેવા માંગો છો કે જ્યારે તમે બધું કરો છો તમે બંનેનો ભેગો ઉપયોગ કરી શકો છો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે ના નથી ઘણી બધી વખત તમે વિડીયો પણ જોયા હશે જેની અંદર તમે લોકોને જોયેલા હશે

કે જે સામાન્ય રીતે બધું કરવા માટે વાઈબ્રેટર અને પુરુષ બંને વાપરતા હશે અને ઘણી બધી રીતે મજા પણ આવતી હશે પરંતુ હું તમને માત્ર માગું છું કે તેની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો પતિ એટલે કે જ્યારે તમારો બોયફ્રેન્ડ કે પતિ આ બધી વસ્તુ કરતા ત્યારે તમે વાઈબ્રેટર લઈ શકો છો અને તેને બાજુમાં મૂકી શકો છો હવે જ્યારે તમારે કરવાનું છે

ત્યારે તે હું તમને જણાવું તો સામું તો તે જ્યારે તમારી અંદર ત્યારે તે પોતાનો પ્રાઇવેટ પાર્ટ નાખે છે અને તેવા સમયની અંદર સમય વાપર્યા છે તેની નીચે તમે કરી શકો છો જેના કારણે તેને પણ ઘણી બધી મજા આવશે

મેં તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે અને જેના કારણે બધી મજા આવશે અને તમે તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકશો પરંતુ આ તમારા પતિને એવું થાય છે કે તમારે તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ તો પછી તમે તેનો નહીં કરી શકો તે તમારે મૂકી દેવું જોઈએ જેનાથી તેને મજા ન બગડે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને એક પુરુષ સંતોષ ના આપી શકે તો હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને એક પુરુષ સંતોષ ન આપી શકે તો તમે શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે આવા પ્રશ્ન પણ ઘણી બધી વખત જરૂર હોય છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે સ્ત્રી જ્યારે એક પુરુષ સાથે બધું કરતી હોય છે તો એકના એક પુરુષ સાથે બધું કરીને ખાલી જતી હોય છે કંટાળી જતી હોય છે

અને તેને ત્યારબાદ એવું થતું હોય છે કે હવે તેને બીજા પુરુષ સાથે બધું કરવું છે પરંતુ કારણ કે તેને સંતોષ મળેલું હોતું નથી અને તેનો વધારે સંતોષ જોતો હોય છે અને આ સામાન્ય રીતે માત્ર ને માત્ર ઈચ્છા શક્તિ પ્રમાણે લઈ જતું હોય છે જેમ વ્યક્તિને જીવનની અંદર લાલચ હોય છે કે તેને વધારેમાં વધારે પૈસા જોઈએ છે અથવા તો વધુમાં વધુ કોઈ પણ એક્સ વાય ઝેડ વસ્તુ જોતું હોય છે તેવી જ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય છે તેને સામાન્ય રીતે કોઈ સ્ત્રી હોય તો તેને એવું લાગતું હોય છે

કે પોતે પુરુષ એવો જ હોય છે કે જે તેને વધુ ને વધુ સંતોષ આપી શકાય અને તેની આ ચા કોઈ દિવસ પૂરી થતી હોતી નથી. એટલે પુરુષ સંતોષતા આપી શકે તો તેની માટે તમે સામાન્ય રીતે તમારા પુરુષ સાથે વાતચીત કરી શકો છો તેની સાથે મજા કરી શકો છો અને બીજી વસ્તુ છે કે તમારે પ્રેમભાવ તેની પાસે રાખવો પડશે જેટલો પ્રેમ ભાવ રાખશો અને જેટલા પ્રેમથી તેમની સાથે રહેતો હશે તો તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *