મામીએ ભાણિયાને કહ્યું આજે રાત્રે મામા ઘરે નથી તો આપડે મજા કરીશું..મામીએ ડોગી પોજીશનમાં હતા ને મામા આવી ગયા…

about

મારું નામ નિમેશ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને અમે એક જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહીએ છીએ મારા એક મોટાભાઈ છે તેમના અત્યાર થોડા સમય પહેલા જ લગ્ન થયા છે અને તેમના વાળા ભાભી નું નામ પ્રીતિ ભાભી છે

તે દેખાવે ખુબ જ સુંદર દેખાય છે પરંતુ તેમનું હંમેશા હું જોઉં છું ત્યારે મને તેમની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ જાય છે પરંતુ તે મારા મોટા ભાભી હોવાથી હું તેમને બધું કહેવા માટે જઈ રહ્યો છું અને હું એક દિવસ ભાભી પાસે ગયો અને ત્યાં ભાભીની બાજુમાં જઈને બેસી ગયા અને પછી કહેતો હતો કે પ્રીતિ ભાભી તમે ખૂબ જ સુંદર દેખાવ છો

મારે તમને એક વાત કહેવી છે પરંતુ મને એ ડર લાગે છે કે તમે મને એ વાત માટે ના કહી દેશો પરંતુ મારાથી રહેવાય તેવું નથી તેથી હું તમને બધું કહેવા માંગુ છું જો તમારી હા હોય તો મને ખૂબ જ આનંદ થશે

આજ સુધી મેં એવી વાત કોઈને કંઈ નથી પરંતુ ફક્ત અને ફક્ત તમને જ કહેવા માંગુ છું જો તમારી હા હશે તો મને ખૂબ જ મજા આવશે અને મને લાગશે કે હા તમે મારા ભાભી છો અને પછી પ્રીતિ ભાભી મને પૂછતા હતા કેવી તો શું વાત છે કે તમે ફક્ત અને ફક્ત મને કહેવા માંગો છો અને તે પણ પહેલી વખત તમે આજ સુધી એવી તો કઈ વાત છે

જે તમે આજ સુધી કોઈને કરી જ નથી મને તો હું એવી કોઈ વાત લાગતી જ નથી જે તમે ફક્ત મને કહેવા માંગો છો અને તમે બીજા કોઈને નથી કહી મને એવા પર વિશ્વાસ જ નથી એવું મને કહેતા હતા

પરંતુ પછી મેં ભાભીને કહી દીધું કે જો ભાભી હવે હું તમને વાત કરું છું એટલે તમને વિશ્વાસ થઈ જશે કે હું એમનેમ વાત ન કરતો હતો અને હું તમને જ પહેલી વખત કહું છું અને પછી ભાભી કહેતા હતા કે હા બોલોને એવી તો શું વાત છે પછી મેં ભાભીને કહી દીધું કે ભાભી તમે ખૂબ જ સુંદર દેખાવ છો અને જ્યારે મેં તમને પહેલી વખત જોયા હતા

ત્યારે મને તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ હતી પરંતુ હું તમને કંઈ કહી ન શકતો હતો તમારે તો મારા ભાઈ સાથે લગ્ન થયા છે તેથી હું તમને કંઈ કહી ન શકું પરંતુ મારાથી હવે રહેવાતું

મારે તમારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે જો તમારી પણ હા હોય તો તમે મારી સાથે બધું કરવા માંગુ છું જો તમારી પણ હા હોય તો હું તમારી સાથે બધું કરી શકું અને પછી મને ભાભી આ કહી દીધું અને જ્યારે મને ભાભી કહેતા હતા કે આજે રાત્રે તમારા ભાઈ ઘરે નથી અને હું એકલી જ છું અને તમે મારા રૂમમાં આવી શકો એમ કરીને હું તેમના રૂમમાં ગયો અને અંધારી રાતે તેમની ચાદરમાં ગઈ ને તેમને ખૂબ જ મજા કરાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *