મકાનનું ભાડું લેવા હું ગયો તો ત્યાં મને ભાડાની જગ્યાએ ભાભીએ એમનું તન આપ્યું અને હું પણ હવે રોજ રોજ મોજ કરવા ત્યાં જવા લાગ્યો પણ એક દિવસ…

about

મારું નામ મીના છે મારી ઉંમર 45 વર્ષની છે અને જ્યાંથી મારા લગ્ન થયા છે ત્યારથી અમે ભાડાના મકાનમાં જ રહીએ છીએ અને અમે ઘણા વર્ષે અમારો ભાડાનું મકાન બદલ્યું છે અને આ વખતે જ્યાં અમે અમારો મકાન બદલ્યું છે

પરંતુ તે મકાન માલિક દેખાવે ખુબ જ સારો છે તેથી તે જ્યારે પહેલા મહિને તેના મકાનો ભારો લેવા માટે આવ્યો ત્યારે અમારી પાસે ભાડું આપવા માટે કંઈ ન હતું તેથી મેં તેને કહ્યું કે જો ભાઈ આ વખતે નથી તમે આવતા વખતે તમારું ભાડું લઈ લેજો એમ કરીને મેં તેને કહ્યું અને તે તો તે મહિને ત્યાંથી જતો રહે અને બીજો મહિનો આવી ગયો

અને જ્યારે બીજો મહિનો આવ્યો ત્યારે તે ફરીથી આવ્યો અને કહેતા તો કે આ વખતે તો બે મહિનાનું ભાડું લેવાનું થાય છે અને આ વખતે તો હું લઈને જ જઈશ ગમે તે થાય અને જ્યારે તેને કહ્યું તો મેં તો એકદમ શોખ થઈ ગઈ

અને બીજા કરતી હતી કે હવે શું કરું કે મારી પાસે તો પૈસા જ નથી હું ક્યાંથી મકાનનું ભાડું આપો અને મારા પતિનું પણ હવે એટલું કામ થતું નથી કે તેઓ ઘરમાં સરખી રીતે પૈસા આપી શકે અને અમે મકાન નું ભાડું અને સરખી રીતે ખાઈ પી શકે અને તેથી મેં તેને આ વખતે પણ કહ્યું કે ભાઈ આ વખતે પણ પૈસા નથી પરંતુ હું દસ દિવસ પછી પૈસા આવવાના છે

જો તમે કહેતા હોય તો તમને હું અત્યારે મારું થોડું એવું સોનું છે તે હું તમને આપો અને તે આપીને હું દસ દિવસમાં તમારા બે મહિનાના ભાડા આપી જઈશ અને હું મારો ફોન લઈ જઈશ અને મારા મકાન માલિક કહેવા લાગ્યા કે એની સોનાની કઈ જરૂર નથી

મારે તો હવે તમારી પાસે ભારો જોઈતું જ નથી જો તમારે તમારા મકાનનું ભાડું ન આપવું હોય તો મારી પાસે એક ઉપાય છે જો તમે હા કહેતા હોય તો મને જ્યાં સુધી તમે મને ખુશ રાખશો ત્યાં સુધી હું તમારી પાસે મકાનનું ભાડું નહીં લાવું

જ્યારે મને મારા મકાન માલિકે આવું કહ્યું એટલે મને તો સારું લાગ્યું અને મેં કહ્યું કે હા ભાઈ મને તમારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવામાં કયા જ વાંધો નથી પરંતુ હું તમને જ્યારે કહું ત્યારે તમે આવજો

કારણ કે જ્યારે મારા પતિ ગયો ન હોય ત્યારે તમે આવો તો સારું પડશે અને ત્યારે આપણે બંને શારીરિક સંબંધ બાંધી શકીએ અને પછી દર મહિને મારા મકાન માલિક મારી પાસે આવતા હતા અને શારીરિક સંબંધ બાંધીને તેઓ તેમના શરીરને શાંતિ આપતા હતા

અને મારી સાથે મજા કરતા હતા અને તેના બદલામાં તેઓ મારા મકાનનું ભાડું માફ કરતા હતા અને તે આવું બે વર્ષ સુધી ચાલ્યો અને મને મકાન માલિક સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો ખૂબ જ ગમતો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *