મકાન માલિકનો છોકરો ભાડાના બદલે મારી સાથે સુવા ઓફર કરી ..પણ મારી સાથે પહેલા યુવકે મારુ પાણી આખી રાત …

about

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ 21 વર્ષની છે. અને બંનેને હમબિસ્તરી કરવાની આદત પડી ગઈ છે. આ ટેવ કેવી રીતે છોડવી

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લ ફ્રેન્ડ જે છે કે ૨૧ વર્ષની ઈચ્છા ને તમે 22 વર્ષના છો અને તમને બંનેને કરવાની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો કે તમે એવું કહી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ઉંમર હતી અને તમને બંનેને ભેગા સૂવાની ટેવ પડી ગઈ છે તો હું તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વસ્તુ તો એ છે

કે આવી વસ્તુ તમારે કરવી જોઈએ નહીં મને લાગે છે તે હું તમને પણ લાગે છે પરંતુ હું તમને તમારી ઉંમર હવે પરિપક્વ થઈ ચૂકી છે અને તમારી ગર્લફ્રેન્ડને કોઈ વાંધો ના હોય અને તમને પણ કોઈ વાંધો ના આવે તો તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ હું તમને માંગુ છું તેમાં તમારે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરવો છે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે

કે જે છોકરાઓ હોય છે તે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરતા નથી જતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એ લોકો માંગું છું કે તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને તેની સમસ્યામાં તમે કોઈક પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી

બધું કરી શકવાના છો એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારી કરતા એક વર્ષ નાની છે એટલે તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તમે સરળતાથી તેની સાથે બધું કરી શકો છો અને તમને હમ બિસ્તરી ની આદત હોય તો પણ તમે પાડી શકો છો.

પ્રશ્ન. આજકાલના કુંવારા છોકરાઓછોકરીઓને બદલે આંટી અને ભાભી સાથે કેમ શ-રીર સુખ માણે છે,જાણો કારણ!

આંટી અને ભાભીના પાસે જતા હોય છે અને સમય રીતે છોકરાઓ પાસે જતા નથી એના કેમ થતું હોય છે તેની માટેનું કારણ હું તમને આજે જણાવવાનું ઘણી બધી વખત તમને પ્રશ્ન આવતો હોય છે કે અમને સામાન્ય રીતે અમારી ઉંમર રાણી છે પરંતુ અમને કોઈ છોકરી ગમતી નથી. પરંતુ અમને તો ભાભી ગમે છે પરંતુ એટલા માટે કારણ કે તે ભાભી હોય છે

તેને અનુભવ વધારે હોય છે અને આંટી હોય છે અનુભવ વધારે હોય છે અને તેનો ઘણો બધો અનુભવવાના કારણે તે કોઈ પણ છોકરાને અનુભવ આપી શકતો હોય પરંતુ જે કુંવારા છોકરા હોય છે તેને બધી ગમતી હોય છે પરંતુ છોકરીઓ વચ્ચે હોય છે તેને ગલતી હોતી નથી અને છોકરીઓની જગ્યા હોય છે તે પણ સદી હોય છે અને હું આના કારણે છોકરીઓ જરૂરી છે

એવું માનતી હોય છે કે તેઓને વધારે ન કરવું જોઈએ પરંતુ ભાભી અને તે આખેઆખું એમ કહેતી હોય છે કે મારે બધું કરવું છે અને જેના કારણે છોકરાઓને ઘણી બધી રીત મજા આવતી હોય છે અને તેની પાસે જવાનું રાખતા હોય છે અને તેની પાસેનું જવાનું અત્યારે વધ્યું છે અને ભાભીઓ પાસે એટલે છોકરાઓ જતા હોય છે અને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

એટલે તે રીતે મજા લઇ શકે છે અને ઘણી બધી રીતે મજા કરી શકે છે એટલે ઘણા બધા લોકો આજે પૈસા ચૂકવીને પણ ભાભીઓ પાસે જતા હોય છે અને ઘણી બધી પૈસા આપીને બધાને બોલાવતી હોય છે કારણ કે તેની અંદર ખૂબ જ ઈચ્છા શક્તિ રહેલી હોય છે અને જેના કારણે છોકરાઓને પણ તેની સાથે ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *