મારા ટ્યુશન ટીચર મને એકલામાં તેમની રૂમમાં બોલાવ્યા અને પછી મને તેમણે લબ લબાવી નાખ્યો.

about

મારું નામ હિરેન છે મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે અને હું એક કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું એ કોલેજમાં જ્યારે હું અભ્યાસ કરતો હતો એટલે મારો એક ગણિત વિષય આવે છે તેમાં મને થોડી સમજ ન પડતી હતી

તેથી મેં મારા કોલેજના એક ટીચર નેમ કહ્યું હતું કે ટીચર મને આ દાખલામાં સમજ નથી પડતી અને પછી તેમણે તે મને કહ્યું કે જો હિરેન તને આ દાખલો શીખવો હોય તો આજે તારે મારા ઘરે આવવું પડશે

કારણકે અત્યારે મારી પાસે સમય નથી અને પછી જ્યારે તેમણે મને આવું કહ્યું એટલે હું તો વિચારમાં પડી ગયો એના પછી મેં પણ હા કહી દીધું અને મને તો એવું લાગ્યું કે ટીચર તો મને દાખલો પરંતુ મને ન ખબર હતી કે મને ટીચર આવો એક બીજો દાખલો પણ શીખવશે. અને પછી મેં તો ટીચરને હા કહી દીધું કે હું આજે તમારા ઘરે આવીશ અને પછી જ્યારે હું તેમના ઘરે પહોંચ્યો

એટલે તેઓ તો તેમના ઘરે એકલા હતા અને પછી તે તો કહેવા લાગ્યા ક્યારે ચાલ હું તને મારા રૂમ ની અંદર દાખલો શીખવા ને પછી જ્યારે હું તેમના રૂમની અંદર ગયો એટલે તેમણે તો તેમના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને મારા પણ કપડા કરવા લાગ્યા એટલે હું તો તને પૂછવા લાગ્યો છે મને તમારી સાથે આવું નથી કરવું મારે તો બસ આ દાખલા ની રીત શીખવે છે

અને પછી ટીચર તો મને કહેવા લાગ્યા કે જો તને કંઈ ખબર કે ન આવડે તને પાસ કરવાની જવાબદારી મારી અને હું તને પાસ કરીને રહીશ અને પછી મને ટીચર આવું કહ્યું એટલે મેં તો ટીચરને હા કહી દીધું કે હારી જશે તમે મને પાસ કરીએ તો મને આમાં કઈ સમજ નથી પડતી કે જો તારે આપણી સમાજ પાસે હોય તો તારે મારા શરીરની આંખને બુજાવવી પડશે

અને પછી જ્યારે એવું કહ્યું એટલે મેં પણ તેમની સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો અને પછી જ્યારે ટીમના કપડા કાઢી નાખ્યા હતા પછી મેં પણ મારા બેટા કપડા કાઢી નાખ્યા અને તેમને તેમના બે રૂપ પર સુઈ ગયા એટલે હું પણ તેમની ઉપર જઈને સૂઈ ગયા અને પછી તેમને આગળ પાછળથી ઠોકો માટે કહે પરંતુ કહેતા હતા કેવી રીતે બધું આપણે કરતા જઈશું

પરંતુ લે તું મારું જે આ મોટા મોટા બોલ છે તેને પણ હું ઉપર ગયો એટલે તેમના જે બોલ હતી એકદમ પોચા હતા અને મને તેની સાથે રમવાની પણ ખૂબ મજા આવી ગઈ પછી હું તો તેમને ચૂસવા લાગ્યો અને પછી તેની ટીમને ઉપરથી એને નીચે સુધી બધું કરવા માટે જણાવ્યું પછી મેં તેમને ડોગી સ્ટાઇલ કરવા માટે કહ્યું અને તેમણે પાછળથી પણ ઠોકી નાખ્યા અને પછી કરતા કરતા ક્યારે ત્રણ કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર ન પડી અને પછી મારો નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *