લગ્ન બાદ હું આખી રાત જાગતી રહું છું અને મારા પતીને શ-રીર સુખ માણવામાં કોઈ રસ નથી રહ્યો, જાણો –

about

મારું નામ હરીશ છે મારી ઉંમર 32 વર્ષની છે અને હું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં જોબ કરું છું અને ત્યાં મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું નામ આકાંક્ષા છે અને મને વધુ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

પરંતુ હું આ કામ ના શક્યો હતો તેથી એક દિવસ એવું થયું કે આ કામ સામેથી મને કહ્યું કે હું તમારા ઘરે આવવા ઇચ્છું છું અને પછી મેં પણ તને હા કહી દીધું મારા ઘરે કોઈ ન હતું તેથી તે મને કહેવા લાગી કે ચાલો ને આપણે તમારા બેડરૂમમાં જઈને બેસીએ

અને પછી મેં તો તેને હા કહી દીધું બંધ કરી દીધો અને ઉપરથી લોક કરી લીધો અને પછી આકાંક્ષા કહેવા લાગી ત્યારે મારે તો અહીં આવવાનો એક જ મતલબ તમારે તમારી સાથે સારી રીતે સંબંધ બાંધવો છે

અને મને તમારી સાથે કરવું ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે અને પછી મેં પણ તને કહી દીધું કે અરે હા કેમ નહીં મને પણ તારી સાથે કરવામાં ખૂબ જ મજા આવશે અને ખૂબ આનંદ થશે કેમ છે તે મને સામે પણ કહે કે મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે

અને તેથી જ હું તારી સાથે તો મને બેડ ઉપર બેસવા માટે આવે એટલે હું બેડ ઉપર બેસી ગયો અને પછી તે નીચે બેસી ગઈ અને મારો પેન્ટ કરી લીધો અને પછી તે મારી સાથે મુખ મીઠું કરવા લાગી અને મેં તેને કહ્યું કે તું તો ખૂબ જ સારી પ્રમુખ કરે છે

આ સુધી તમે વીડિયોમાં જોયું છે કે આવી રીતે થતું હોય પરંતુ આજે તે પહેલી વખત મને સારી રીતે કરીને બતાવી છે તેથી મને સારું લાગે છે તેને હું આજ સુધી જે છોકરીની રાહ જોતો હતો તે હવે મને લાગે છે કે તું મને શરીર સુખ આપી શકે છે

હવે હું જ્યારે તને મારાથી તો બધું કરવા માટે બોલાવો ત્યારે આવવાનો રહેશે જ્યારે કહીએ ત્યારે આપણે બહાર જવાના પછી મેં તેને પણ મને હા કહી દીધું અને પછી મેં આગળ વધ્યો અને તેને પહોળા કરી અને બેડ ઉપર સૂઈ ગયા

અને પછી મેં તેના પહોળા પગ પાસે જઈને બેસી ગયો અને પછી તેની દુકાને અંદર નાખી દીધો છે કે જો તને દુખતું ન હોય તો મારે તારી ગુફા ની અંદર આજે ગયેલું છે કે મારે અંદર પ્રવચન પછી તેને પણ હા કહી શકાય મને કે થતું નથી

અને તેથી જ હું તારી સાથે બધું કરવા ઈચ્છું છું અને પછી પણ એટલી સારી રીતે સેટ કરી લીધા હતા કે મને તેની સાથે બધું કરવાની જ તકલીફમાં પડે એને મને મૂકીને સાથે આગળ પાછળથી કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *