કુંવારા દેવરને બાથરૂમ સ્નાન કરતા જોઈને મને પણ તેની સાથે કરવાની ઈચ્છા થઇ જાય છે …

Uncategorized

મારું નામ હીના છે મારી ઉંમર 22 વર્ષની છે અને અત્યારે અત્યારે પહેલા જ મારા લગ્ન થયા છે અને જ્યારે મારા લગ્ન થયા અને તે દિવસની રાત એટલે સુહાગરાત એવું કહેવામાં આવે છે અને જ્યારે મારા લગ્ન થવાના હતા તે પહેલા તો મને ખબર જ ન હતી કે સુહાગરાત એટલે શું પરંતુ એટલે ખબર હતી

કે તેમાં ખૂબ જ મજા આવે પણ તો મને એવું પણ ખબર નથી કે આટલી બધી મજા આવશે તેથી જ્યારે લગ્ન થયા અને ત્યાર પછીની રાતે ત્યારે મને ખબર પડી કે સુહાગરાત માં આવું હોય

જ્યારે હું મારા રૂમમાં ગઈ પછી હું તો ત્યાં સુવા જઇ રહી હતી પરંતુ ફેમિલીમાં બધાએ ના કીધું કે તારે અહીં બેસવાનું રહેશે એટલે હું ત્યાં બેઠી હતી અને આખા શરીર ઉપર હાથ ફેરવતા હતા અને પછી મને કહ્યું કે ગમે તે થાય તારા મોઢામાંથી અવાજ આવવું જોઈએ નહીં એટલે હું તો વિચારમાં પડી ગઈ કેવું તો શું થશે કે મને મારા પટ્ટી છે

એવું કહ્યું કે ગમે તે થાય તારા મોઢામાંથી અવાજ આવવો જોઈએ નહીં અને પછી ધીમે ધીમે મારા પતિ તો બધું કરવા લાગ્યા મારા બધા ઘણા કાઢ્યા અને પછી કપડા કાઢતા હતા અને પછી બધે કિસ કરતા હતા એટલે હું તો કહેવા લાગી કે તમે આ બધું કરવાનું નથી ગમતું એટલે તે તો હસવા નથી અને પછી બે બાજુમાં બેસી ગયા.

અને પછી મને કહેવા લાગ્યા કેમ તું મને આવું કહે છે કે કરવું નથી ગમતું. આ તો બધા જ કરે છે તો તું કેમ ના પાડે છે અને પછી મેં કહેવા લાગી કે ના આવું કોઈ નથી કરતું બસ બધા તો શાંતિથી સૂઈ જાય છે અને પછી મારા પ્રત્યે મને કહ્યું કે હું નથી હોતું બધા કરતા જ હોય છે પણ તેને કોઈને જાણ થતી નથી એ બધું કોઈને કહેવાતું નથી એવું કહીને મને મારા પતિએ બધુ કરવા માટે હા કાવ્યને પછી મેં પણ હા કહી દીધું

ને પછી જેવી મેં હા કહ્યું એટલે ખુબ ખુશ થઈ ગયા અને પછી તેઓએ તો ધીમે ધીમે માપ બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને પછી તેમણે પણ તેમના બધા કપડા કાઢ્યા અને પછી બધું કરવા લાગ્યા ઉપર નીચે બધું ચૂસતા હતા પછી તેઓ ધીમે રહીને નીચે ગયા અને નીચે હાથ ફેરવતા હતા અને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી ત્યારે જે કહેતા હતા

કે જો બધા કરતા હોય તો બધા એકદમ ચુપચાપ કરતા હોય છે તેની ખબર પડતી નથી અને પછી મેં પણ કહ્યું મને પણ કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે પછી એવી રીતે વાત મને વાત પણ મારા પતિ તેમનું મારી અંદર એકદમ જોરમાં નાખી દીધો અને પછી નાખ્યો અને ત્યાં તો બેડ ઉપર થોડું લોહી પણ પડ્યું હતું એટલે હું તો ગભરાઈ ગયો ને કહેવા લાગી કે અહીં લોહી પડ્યું છે હવે શું કરશું કે કોઈ નહીં કંઈ વાંધો નહીં કોઈ તને કંઈ નહીં કે એની અમને રહેવા દે.

અને પછી મારા પતિએ સુહાગરાત ની રાતે મને ભારે મજા કરાવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *