કૃપા ને તેની રૂમમાં જઈને ભારે મજા આપી.

about

મારું નામ વિકી છે હાલ હું 28 વર્ષનો છું અને હાલ હું મારો પ્રાઇવેટ ધંધો કરું છું મને મારો પ્રાઇવેટ ધંધો કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે સામાન્ય રીતે નોકરી કરવી જોઈએ પરંતુ એમાંથી જિંદગીને હું પહેલા છોડી ચૂક્યો છું અને હાલ હું મારો પ્રાઇવેટ ધંધો કરું છું. મારા ધંધા ની અંદર મને ઘણી બધી રીતે મજા પણ આવતી હોય છે

મારો જે ધંધો છે એ સામાન્ય રીતે સાડી વહેંચવાનો છે અને ઘણા બધા ઈનરવેર વાંચવાનો છે જેના કારણે મને ઘણી બધી છોકરીઓ મળતી હોય છે અને તે દરરોજ મારી પાસે આવતી પણ હોય છે અને ઘણી બધી વસ્તુઓ જ હોય છે તે લેવા પણ આવતી હોય છે ઘણી બધી વખત એવી છોકરીઓ પણ આવી જતું હોય છે કે તે સામાન્ય રીતે મને કહેતી હોય છે

કે તમે મને આ ટ્રાય કરાવો તમને સારી રીતે આવડતુ હશે અને હું તે લોકોને બધી વસ્તુઓ ટ્રાય કરાવશો અને જેની અંદર મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે કે એક છોકરી જ્યારે આવી રીતે તમારી પાસે આવી હતી તેનું નામ કૃપા હતું અને કૃપા ખુબ જ સરસ લાગતી હતી તેની સાથે આ બધી વસ્તુઓ અમારે કરવાની હતી. અને હું તેની વિશે ઘણું બધું વિચારતો હતો

જ્યારે તે પહેલી વખત મારી દુકાન ની અંદર આવી હતી ત્યારે તે પહેલાં તમારી દુકાન ની અંદર આવી ગયા અને ત્યારબાદ તેને મને બધું દેખાડવાનું નક્કી કર્યું અને તેને મને કહ્યું કે મારે તમારી સાથે આ વસ્તુ કરવી છે અને મારે તમને તમારે મને આ વસ્તુ દેખાવાની હતી મેં તેને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં તમે મને આ વસ્તુ દેખાડી શકો છો અને ત્યારબાદ મેં તેને વધારે ઓછું દેખાડી

ત્યાર બાદ તેને મને એટલું કહ્યું કે મને તો કહેતા નથી આવડતું અને પાછળથી મારી ક્લિક ખોલતા પણ મને નથી આવડતું તમે અમને ક્લિક કરી દો ત્યારબાદ આપણે બીજું બધું કરી શકીશું અને પછી તો શું હતું તે મને અંદર લઇ જાય અને ત્યારબાદ મેં તેની ક્લિપ ખોલી નાખી. મને તો એવું હોય તો કે હું તને માત્ર ટ્રાય કરાવી રહ્યો છું અને ચેન્જ કરાવી રહ્યો છું

અને હું પણ તેઓ વ્યક્તિ હતો કે કોઈ પણ અલગ છોકરી અથવા તો અજાણી છોકરી મળે તો તેની સાથે બધું કરી લો પરંતુ તેને સામેથી મને ઓફર કરીને પછી મેં તેને ઉપરના જે હતા ત્યાંથી દબાવવાની શરૂઆત કરી દીધી તેમને તેને પણ ઘણી બધી મજા આવી ગઈ હતી અને પછી તમને અમારા દુકાન હતું તે પાડી દીધું હતું અને ત્યારબાદ એ બધું કરવાનું ચાલુ કર્યું પરંતુ ત્યારબાદ કસ્ટમર કોઈ આવ્યું હશે ને

તે દરવાજો ખખડાવા લાગ્યો ને જેના કારણે પાછું ખોલવું પડ્યું એટલે મેં વિચારી લીધું હતું કે હવે તો અહીંયા કંઈ થવાનું નથી અને પછી હું તને બાઈક ની અંદર તેના ઘર સુધી મૂકવા ગયો ત્યારે ખબર પડી કે તેના ઘરે તો તાળું હતું અને તેના મળવો પગ બે દિવસ માટે બહાર ગયા હતા અને પછી તો શું હતું મેં તેને તેના રૂમની અંદર લઈ જઈને જોરદાર રીતે લબ લબાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *