કોમલને હોસ્ટેલ રૂમની અંદર જઈને અંધારામાં ભારે મજા આપી…

nation

મારું નામ નયન છે હું 28 વર્ષનો છું હું ટિફિન સર્વિસ નાનકડી કંપનીની અંદર જોબ કરું છું તો હું જે કોઈપણ કસ્ટમરને ત્યાં જતો રહું છું તેની સાથે ખૂબ જ સારો સંબંધ ડેવલપ કરતા ઓછો અને મારો સારો સંબંધ હોવાના કારણકે મને મારી સાથે ખૂબ જ ગમતું હોય છે

મારી ઉંમર છે તે સામાન્ય રીતે 28 વર્ષની છે અને 28 વર્ષની ઉંમરે છોકરો છે કે જેને છોકરીઓના ગમતું મને પણ સ્ત્રીઓ ખૂબ જ ગમે છે અને ભૂતકાળની અંદર મારે જેટલા રૂપિયા આવેલા છે

તે છોકરો પાછળ બગાડેલા છે પરંતુ તે છોકરીઓ સાથે મને મજા આવતી નથી કારણ કે તે છોકરો બધા સાથે બધું કરતી હોય છોકરાને તું માત્ર ને માત્ર મને ઘણી બધી મજા કરાવતી હોય છે

જ્યારે મને ખૂબ જ કરવાની ઈચ્છા થતી હોય પરંતુ મને કોઈ એવી છોકરી મળતી નથી જેની સાથે હું બધું કરી શકું જેના કારણે દુઃખી પણ થયેલો છું પરંતુ મને નહોતી ખબર કે એક સમય મારો પણ આવશે કે જ્યારે મને ખૂબ જ મજા પડી જશે

મારી એક ફ્રેન્ડ બની કે જેનું નામ કોમલ હતું ને કોમલ મેં છેલ્લે તો ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી દીધી તેના હોસ્ટેલની અંદર હું બધું આપવા માટે જતો હતો અને ત્યાર બાદ તેને હું ખૂબ પસંદ આવી ગયો

સામાન્ય રીતે હોસ્ટેલના રૂમ ની અંદર મને ઘણી વખત જતો અને હું તેને ખાવાનું આપતો હતો અને તે જમતી ત્યારે મને પણ ખૂબ જ મજા આવતી નહીં ત્યારબાદ તમે એક વખત બગીચામાં મળ્યા અને બગીચા ની અંદર મેં તને મારા દિલની વાત કરી દીધી કે મને તારી સાથે ખૂબ જ પ્રેમ છે

ને મારી તારી સાથે બધું કરવું છે અને તેને પણ મારી સાથે પ્રેમ હતો એટલે તે માની ગયા તેના કોઈ વાંધો નહીં મને પણ તારી જેવા મહેનત છોકરા ખૂબ જ ગમે છે અને તરત જ હું પણ મારી મહેનત વધારી દીધી અને તેને પ્રકારની કોશિશો કરવા લાગ્યો અને પછી તો શું હતું એક વખત ની વાત છે જ્યારે વરસાદ પડી રહ્યો હતો તેવા સમયની અંદર મારે ક્યાં જવું

તે મને નહોતી ખબર ત્યારે હું તેના હોસ્ટેલ રૂમની અંદર જતો રહ્યો ત્યારે તેને પોતાના કપડા કાઢી નાખેલા હતા તેણે મને જોઈને કપડા કાઢ્યા હતા અને તેને મને કહ્યું કે ચલ હવે આવી જ મારી માથે ચડી જાના વરસાદની અંદર તું મારી મજા લઈ લે અને પછી તો શું હતું તે વરસાદની અંદર મેં તેની ખૂબ જ મજા લીધી અને મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

કારણ કે મેં પણ મારા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને મેં તેને ઊંચકીને બેડ ઉપર પટકી અને ત્યારબાદ મેં તેને ખૂબ જ મજા આપી અને હવે અમે દરરોજ આવું બધું કરીએ છીએ અને મજા માણીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *