કોઈ પણ પુરુષની એ જગ્યા જોઈને મારું તરત નીકળી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારો પોપટ મોટો કરવા અને તેને જાડો કરવા મારે શું કરવું?

ઘણા બધા લોકો એવું વિચારી રહ્યા છે કે વળી આવો પ્રશ્ન થોડો હોઈ શકે પરંતુ હકીકતમાં આવો પ્રશ્ન હોઈ શકે છે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે તેમનો ઓવર મોટો થતો હોતો નથી અને તેમને જાડો પણ હોતો નથી જેના કારણે તેઓ ખૂબ જ ચિંતિત હોય છે પરંતુ આની માટે શું કરવું જોઈએ તો તેની માટે ઘણા બધા પ્રકારની રીતો તમે અપનાવી શકો છો

સમગ્ર નાનો હોય તો તમારે કંઈ પણ ગભરાવાની જરૂર નથી તમારે તેને મોટો કરવા માટે એને જાડો કરવા માટે તમે તેનું મસાજ કરી શકો છો તમે તેલ વડે જ્યારે તેનું મસાજ કરું છું તો તેના કારણે તમારા પોપટ ની અંદર ઘણું બધું લોહીનું દબાણ વધી જતું હોય છે અને સર્ક્યુલેશન પણ વધી જતું હોય છે જેના કારણે અનેક પ્રકારે તમે આગળ વધારી શકો છો

અને તમારું મોટું થઈ શકે છે એટલે તમારે ગભરવાની કોઈ જરૂર નથી તમે તેવી રીતે બધું કરી શકો છો અને મુખ્ય વસ્તુ તો એ જ છે કે તમે કોઈ છોકરી સાથે જ્યારે કરવા માટે તમારી લંબાઈ જે છે એ મહત્વની નથી વધુ પરંતુ તમારી ટેકનીક કેવી છે તે મહત્વનું હોય છે.

પ્રશ્ન. કોઈ પણ પુરુષની એ જગ્યા જોઈને મારું તરત નીકળી જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

તમારો પ્રશ્ન જોઈને મને લાગે છે કે સામાન્ય રીતે તમે એક સ્ત્રી છો અને તમે કરી રહ્યા છો કે પુરુષની તમે એ જગ્યા જુઓ છો એટલે કે નીચે પ્રાઇવેટ પાર્ટ હોય છે તે જુઓ છો ત્યારે તમારું તરત નીકળી જાય તો તેની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ

હવે સામાન્ય રીતે કોઈ પુરુષ જોતો હશે તો તેને થતું હશે એટલે સ્ત્રીનું પણ નીકળી જાય પરંતુ આ વાત સાચી છે ઘણી બધી વખત એવું બનતું હોય છે કે જે સ્ત્રી હોય છે તેનું પણ આવું નીકળી જતું હોય છે માત્ર પુરુષોને એવું નથી હોતું કે તેઓને જોઈને નીકળી જતું પરંતુ હોય છે અને આમાં સમયની અંદર પુરુષને માત્ર એક સવાલ થતો હોય છે કે

પરંતુ હા હકીકતમાં એવું હોઈ શકે છે તો તેની માટેના ઘણા બધા કારણો હોઈ શકે છે એ તો તમારી જે ઉંમર છે તે ઉંમર મોટી ન હોઈ શકે અને તમે યુવાનીમાં હજુ પ્રવેશ જ કરી હોય અને યુવાનીમાં પ્રવેશ કર્યા બાદ તમે કોઈને જોયું ના હોય અને ત્યારબાદ તમે ઘણા બધા વિડીયો જોતા હો અથવા તો તમને તેની આદત લાગી ચૂક્યો

ત્યાર પછી તમે કોઈને જુઓ છો અને તમને કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય તો તેવા સમયની અંદર તમને થતું હશે કે આ તમારું નીકળી ગયું પરંતુ એવું તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે પોતાના ઈમોશનને કંટ્રોલ કરો એટલે બધું સરખું થઈ જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *