ખુશ્બુ રસોડામાં કામ કરી રહી હતી એટલે હું તેની પાસે ગયો અને મને કહ્યું કે,” સાહેબ આજે તો તમારી પત્ની ઘરે નથી મને બે કલાક માટે પત્ની બનાવો હું તમને મોજ કરાવી દઈશ અને પછી તો…

nation

મારું નામ પ્રવીણ છે હું 27 વર્ષનો છું મારા લગ્નને ચાર વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે અને મારી પત્ની સાથે વાતો કરતી હોય છે અને તેનું નામ ખુશ્બુ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેની સાથે વધુ કરતો વધુ થોડાક સમયથી મને ખૂબ જ સમસ્યાઓ આવી રહી છે

જેના કારણે હું એ કરી શકતો નથી પરંતુ દવા ચાલુ કરી રહ્યો છું અને તે દવાના કારણે મને ઘણી બધી પ્રકારે સમસ્યાઓ સોલ્વ થઈ ગઈ છે અને જેના કારણે મને લાગે છે કે મને ખૂબ જ આવવાની છે

પરંતુ તમારી પત્ની સાથે હું કરી સાથે તેમ તે મને પ્રશ્ન છે જેના કારણે હું આવું કરતો છું સામાન્ય રીતે મારી જે પત્ની છે તે મને ખૂબ પસંદ કરે છે અને તેની સાથે હું બધું કરતો ઓછું પરંતુ તેને તો મારી સાથે લાંબો સમયગાળા સુધી બધું કરવા માટે જોઈએ છે

અને લાંબા સમય પ્રમાણે હોવાથી મને કોઈ ગમતું નથી અને જેના કારણે મને ખૂબ જ કંટાળો આવતો હોય છે પરંતુ હવે એક એવો સમય હતો કે જ્યારે મારી પત્ની બહાર જઈ રહી હતી

પરંતુ ત્યારબાદ મને ખબર પડી કે મારી પત્ની છે તેની સાથે મને બધી કરવાની મજા આવતી નથી મારે ત્યાં કામવાળી આવતી હતી ને તે ખૂબ જ સરસ લાગતી હતી ત્યારે મારી ન બોલાવતો હતો

આજે મારી પત્ની બહાર ગયેલી હતી જેના કારણે ઘરે આવેલી હતી અને રસોડામાં શાંતિથી કામ કરી રહી હતી એટલે તરત જ મારે શાંતિથી બેઠા બેઠા કંટાળો આવતો હતો એટલે હું તેમની પાસેની પાસે જઈને મેં તેને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જોયું કે તું શું કરી રહી છે એટલે તમે મને કહ્યું કે સાહેબ આજે તો હવે તમારી પત્ની પણ ઘરે નથી

અને મને બે કલાક માટે પત્ની બનાવી લો હું તમને મોજ કરાવી દઈશ મે તમારી વાત સાંભળી હતી અને મને આટલું કહ્યું હતું હું તો પહેલા અને તમે કાલે તમારે કેવી રીતે જવું પરંતુ ત્યારબાદ મેં તેની વાત માની લીધી કારણ કે મને પણ ટ્રાય કરવું હતું કે શું કદાચ આવું થાય છે તો મને સમજાવશે કે નહીં

તેની પાછળ મને હકીકતમાં ખુબ જ મજા આવી ગઈ અને મજા આવી ત્યારે મને ખૂબ જ સંતોષ છોડીયો સામાન્ય રીતે તેની સાથે અંદાજિત તો બે કલાક સુધી વધુ અને જ્યારે મેં તેની સાથે બધું કરવું મજા આવી રહી હતી જ્યારે મારી પત્ની બહાર જાય ત્યારે હું જતો હતો અને મજા માણતો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *