કયું ફળ ખાવાથી હું મારી કોલેજીયન સાળી ને પાંચેક કલાક સુધી લબ લબાવી શકું?

nation

પ્રશ્ન. કયું ફળ ખાવાથી હું મારી કોલેજીયન સાળી ને પાંચેક કલાક સુધી લબ લબાવી શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને એવું તો કયું ફળ ખાઈ શકો જેના કારણે તમારી જે કોલેજીયન સાળી છે તમે પાંચેક કલાક સુધી તમે બધું કરી શકો તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે આમ તો તેનો કોઈ ખાસ ઈલાજ નથી. પરંતુ આ ઘણા બધા એવા ફળ છે જે તમે ખાઈ શકો છો અને જેને સુપરફૂટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

તે શું તમે ખાવ છો તેની અંદર તમારે આવી શકે છે સામાન્ય રીતે આજે ફળ છે તેની અંદર નારંગી આવે છે અને ખાસ કરીને ખેડૂતો તમારે ખાવું જોઈએ કેળાનું તમે જ્યારે સેવન કરો છો

તેની અંદર ઘણા બધા પ્રકારે કેલ્શિયમ અને વિટામિન્સ રહેલા હોય છે અને ઘણા બધા પ્રકારે બીજા તત્વો રહેલા છે આજે જ્યારે ખાવ છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી એનર્જી રહેજે પરંતુ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે બધું કરવા જતા હોય તેના થોડાક ક્ષણો પહેલા તમે જો આ બધું ખાવ છો તો તેનો તમને કોઈ પણ પ્રકારે ફાયદો થવાનો નથી

પરંતુ તમે અઠવાડિયા સુધી એક મહિના સુધી વર્ષો સુધી આનું સેવન કરો છો તો તમને અનેક ઘણો ફાયદો થાય છે અને તમે તો માત્ર 5:00 કલાકે રહ્યા છો પરંતુ આવું તમે જ્યારે કરો છો તો મને લાગે છે કે તમે એકાદ દિવસ સુધી વધુ કરી શકશો તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને લાગે છે મારી છોકરીઓ સાથે ચપાચપી બોલાવવાની મારી પાવર ઓછી થઈ ગઈ છે તેને પાછી લાવવા માટે કોઈ ઉપાય આપો.

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી છોકરીઓ સાથે જે ચપાચપી બોલાવવાની તમારી પાવર છે તે ઓછી થઈ ચૂકી છે ઓછી થવાને કારણે તમારે હવે ખૂબ જ મજા આવી રહી છે જેના કારણે તમારા પાવરમાં ચલાવી છે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે આની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમારી આ પાવર ન આવતી હોય અને તમને લાગતું હોય કે તમારી આ પાવર જઈ ચૂકી છે

તો તમે તેની માટે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો જો તમને એવું થતું હોય તો પહેલા તો તમારે ટ્રીટમેન્ટ કરવાની જરૂર છે તમને જો એવું લાગતું હોય કે તમે ઘરે બેઠા બધું કરી શકશો તો કંઈ થવાનું નથી ઇન્ટરનેટ પર તમે જોશો તો ઘણા બધા પ્રકારની દવા તમને ઉપલબ્ધ મળતી દેખાશે પરંતુ આ દવાનો કોઈ પણ પ્રકારે વધારે ફાયદો થતો હોય તો નથી

અને તમારે લાંબા ગાળા માટે જો કોઈ સમસ્યાનો સમાધાન લાવવું હોય અને એ તમારે અસર જોતું હોય તો તેની માટે તમે ડોક્ટર પાસે સીધા સંપર્ક કરી શકો છો ડોક્ટર પાસે ઘણા બધા પ્રકારની આ બધી વસ્તુઓ થઈ જતું હોય છે અને તમે તેમની પાસે વધારે માહિતી લઈ શકો છો કે હું મને લાગે છે તમારી જે પાવર છે તે પણ પાછી આવી જશે અને તમારું જે ભવિષ્ય છે તે પણ આ બાબતે સુધરી જશે પરંતુ તમારે જરૂર એટલી જ છે કે તમારી ઇન્ટરનેટ પરથી કઈ શોધવાનો નથી તમારે સીધું ડોક્ટર પાસે જવું પડશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *