કયા સમયમાં છોકરીઓને શ-રીર સં-બંધ બાંધવાની સૌથી વધુ ઈચ્છા હોય છે.

GUJARAT

પ્રશ્ન. કયા સમયમાં છોકરીઓને શ-રીર સં-બંધ બાંધવાની સૌથી વધુ ઈચ્છા હોય છે.

જો શરીર સંબંધ બાંધવાની વાત કરવામાં આવે તો છોકરીઓ માટે તેનો અલગ સમય હોય છે અને અલગ અલગ સમયે દમણ છોકરીઓની ઈચ્છાઓ થતી હોય છે પરંતુ જ્યારે છોકરો ની અંદર હોય છે

ત્યારે તેને સૌથી વધુ ઈચ્છા થતી હોય છે કે તે તમામ છોકરાઓ સાથે કારણ કે તારે તેની ઈચ્છા ચરમ સીમા ઉપર હોય છે અને જ્યારે તેઓ ચરમસીમા ઉપર હોય છે ત્યારે તેઓને બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છાઓ થતી હોય છે અને જ્યારે છોકરીઓ ખૂબ જ એકલવાયું મહેસૂસ કરતી હોય અથવા તો તેને ઉદાસી લાગતી હોય તેવા સમયની અંદર પણ તેને કોઈ છોકરાની જરૂર હોય છે

જે તેની કેર કરતો હોય આવા સમયની અંદર છોકરીઓ ને શરીર સંબંધ બાંધવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અને તમને ખૂબ જ વધુ ઈચ્છા થતી હોય છે અને એક વાત એ પણ જણાવી દઈએ કે જ્યારે છોકરીઓને આવું બધું થતું હોય છે ત્યારે જો તેને કોઈ છોકરો મળી જાય છે તો તેવા સમયની અંદર તે છોકરી એટલું બધું છોકરા પાસે કરાવે છે

કે છોકરાને પરસેવો વાળી દેશે પરંતુ છોકરીને ખૂબ જ મજા આવવાની છે જેથી આવા સમય હોય છે જ્યારે છોકરીઓને શરીર સંબંધ બાંધવાની સૌથી વધુ ઈચ્છા થતી હોય છે અને તેઓ છોકરાઓને પણ ખૂબ જ મજા કરાવતી હોય છે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની માઈકે ગઈ હતી ત્યારે સાવકી દીકરી અચાનક એટલી નજીક આવી ગઈ કે અમે માણી લીધું શ-રીર સુખ તેનાથી અમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની જ્યારે માઈકે ગઈ હતી એટલે કે તમારી પત્ની પિયર ગઈ હતી તેવા સમયની અંદર તમારી સાવકી દીકરી સામે તમારી અચાનક નજીક આવી ગયા અને તમે સર્વે સુખ માણી લીધું અને તેમાં તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે પહેલા તો આવું કરવું યોગ્ય નથી

કારણ કે બાયોલોજીકલ રીતે તમે કરો છો તો કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા નથી પરંતુ તે તમારી છોકરી છે અને કોઈ બાપ છોકરી સાથે આવું કેવી રીતે કરી શકે તે વિચારણા કરવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે તો તમારી ભલે પારકી છોકરી હોય તો પણ તમે તેની સાથે આવું કરી શકો નહીં પરંતુ હવે જો તમે કરી નાખ્યું છે તો તમે ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યા આવી શકે છે

જેમ કે તમે તમારી છોકરી સાથે આવું કર્યું છે તો તે છોકરી ની ઈચ્છા હતી કે નહીં તે પણ જાણવું જરૂરી છે અથવા તો તે છોકરી તેની મમ્મીને એટલે કે તમારા પત્નીને જો આ બધી વસ્તુઓ જણાવી દે છે અને તમારા પત્નીને તમારી આકરતું તો વિશે ખબર પડે છે તો ત્યારબાદ તમારું શું થશે તે પણ તમારે વિચારણા કરવી જરૂરી છે

જેથી તમારે સુખ માણી લીધું છે તો તે ખૂબ જ ખોટી બાબત છે અને આગળથી હવે તમને કદાચ ચાન્સ પણ મળે છે તો આવું કરવાની જરૂર નથી કદાચ છોકરી પણ તમને સામેથી કહી શકે છે કે તમે મારી સાથે આવું કરો પરંતુ તમે તેમને સાફ સાફ ના પાડી ને કહી શકો છો કે હું તારો બાપ છું અને બાપ આવું ના કરી શકે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *