કામવાળી મહિલાએ માલિકને કહ્યું હવે મારી સાથે કોણ શ-રીર સુખ માણશે ? નોકરાણી થઇ રોમેન્ટિક

about

મારું નામ આશા છે અને મારી ઉંમર 32 વર્ષની છે હું એક સ્કૂલમાં શિક્ષક છું અને હું અને અમારી સ્કૂલમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ છે અને તેમાંના એક વિદ્યાર્થીને એવી ખબર પડી ગઈ કે મારું અફેર મારા સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ સાથે છે 1

અને પછી જ્યારે તેને ખબર પડે એટલે તેને તો તેના ક્લાસમાં કોઈને કહ્યું જ નહીં પરંતુ તે એક દિવસ મારા ઘરે આવ્યો અને પછી તે દિવસે એવું થયું કે મારા ઘરમાં બીજું કોઈ ન હતો તેથી તેમને તેને ઘરની અંદર બોલાવીને પછી કહેવા લાગી કે

તારે જે કંઈ સવાલ જવાબ કરવા હોય તે તારે સ્કૂલની અંદર જ કરવાના અહીં ઘરે આવવાની કઈ જરૂર નથી અને પછી તેને તો મારા અને સ્કૂલના પ્રિન્સિપલના ફોટા છે તેના મોબાઈલની અંદર પાડ્યા હતા

તે મને બતાવ્યા અને પછી મેં તો તેને કહ્યું કે આ બધું જીવ છે તે બધું ખોટું છે અને તે કહેવા લાગ્યો ક્યારે ખોટું હોય તો તમારે મોઢા ઉપર પાસેનો કેમ થાય અને પછી તે મને બ્લેકમેલ કરવા લાગ્યો અને

તેને કહ્યું કે તને એના બદલામાં શું જોઈએ કે તું આ વાત કોઈને ન કરે પછી તે તો કહેવા લાગ્યો કે ટીચર મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે જે તમે પ્રિન્સિપાલ સાથે કરો તે બધું જ મારે તમારી સાથે કરવો છે

અને પછી મારે તો તેની સાથે બધું કરવું અને પછી જ્યારે તેને ખબર પડી એટલે તે મને મારા બેડરૂમની અંદર મારો હાથ પકડીને લઈ ગયો અને પછી મને કહેવા લાગ્યો કે તમે જેવી મજા પ્રિન્સિપલ ને કરાવો છો

તેવી જ મજા મારે કરવી છે અને જો તમે ના કહશો રાકેશ સ્કૂલમાં હું તમારા ફોટા લીક કરી દઈશ અને પછી મેં તને ના કહ્યું કે તું આ ફોટા સ્કૂલમાં કોઈને ન દેખાય તો અને પછી તેને કહ્યું તો પછી તમે મને જેવી રીતે હું કહો તેવી રીતે કરતા જવાનું પછી તેને મને બેટ ઉપર સૂવા માટે જાણે એટલે હું તમારા બધા કપડા કાઢીને બેડ ઉપર સુઈ ગઈ અને પછી તેમાં સુઈ ગયો

અને મારા ઉપર કુડાકા મારા વાલા લાગ્યા અને તેને ખૂબ જ મજા આવતી આજે એવું મને લાગ્યું અને પછી મેં પણ મને એવું માની લીધો કે તેની સાથે મારે મજા આવતી કરી લેવી જોઈએ અને પછી મેં પણ તને મજા પડવાનું શરૂ કરી ગમે તેને કહું

ત્યારે જો અલગ અલગ પોઝીશન તો વધારે મજા આવશે તેથી મેં તેને બધી પોઝિશન બતાવી કે કેવી રીતે કરવું અને તેને બધું શીખવાનું શરૂ કરી દો અને તેને પણ મજા આવી ગઈ અને પછી મને એવું લાગ્યું કે જ્યારે તેને આપેલી છે ખબર પડી એટલે તેને મારો બધો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે અને પછી તેને મારી સાથે લગભગ પાંચ કલાક સુધી બોલાવી છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *