કાકીએ માત્ર બે તેલના ટીપાં અંદર નાખ્યા..અને કહ્યું હવે માથે આવીને અંદર નાખ..જેવું અંદર ગયું તો બમણી મજા આવી!

nation

મારું નામ યુગ છે હું 23 વર્ષનો છું હાલનો એક પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું હજી સુધી મારા લગ્ન થયા નથી મેં મારી કોલેજ પૂર્ણ કરી નહોતી કારણ કે હું એક છોકરીના લફડામાં પડ્યો હતો

અને ત્યાર બાદ તે છોકરી સાથે બધું કર્યું પછી તે છોકરી મને મૂકીને જતી રહે જેના કારણે ખૂબ જ દુઃખી રહેતો હતો ત્યારબાદ મેં એક પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ શોધી લીધી છે

હવે મારા જોબમાંથી જે કંઈ પણ પૈસા આવે છે તેમાંથી 50% પૈસા હું છોકરીની પાછળ બગાડતો આવું છું અને છોકરી સાથે પૈસા આપીને બધું કરતો પરંતુ હવે મને પરમેન્ટ એવી છોકરી ની જરૂર છે

જેની સાથે હું દરરોજ બધું કરી શકું પરંતુ હવે મારી સાથે કોઈ લગ્ન કરવા માટે તૈયાર નથી પણ કે હું મારી જિંદગીમાં સફળતા નથી તેવું મને લાગે છે એટલે જેના કારણે કોઈ છોકરી મારી સાથે આવવા તૈયાર નથી

પરંતુ કરવા માટે તૈયાર થાય છે કારણ કે હું તે લોકોને પૈસા ઓછો મને નથી ખબર કે મારા કાકી પણ મારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર હશે કારણ કે મારા કાકી આમ તો ખુબ જ સરસ લાગતા હતા

તેમની ઉંમર મારા કરતા 10 વર્ષ વધારે હશે પરંતુ મારા કાકી ખુબ જ સરસ લાગતા હતા અને તેની સાથે કરવાની તો મને ખૂબ જ મજા પડવાની હતી અને તેમનો આગળનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ તો એટલો મોટો થઈ ગયો હતો કે તેમાં તો મને લાગે છે કે હું નાખે તો મને પણ મોજ પડી જાય તને બીજા લોકો નાખે તો તેને પણ મોજ પડી જાય પરંતુ અફસોસ સાથે કહેવું પડે છે

કે તે મોજ માત્ર ને માત્ર કાકા લઈ રહ્યા હતા. હું તો તેમાં કોઈ મોજ લઈ શકતો નહોતો પરંતુ એક વખત થયું એવું કે મારે એક કામથી તેમના ઘર સાહેબ જવાનું થયું અને હું તેમના ઘર તરફ ગયો

જ્યારે હું તેમના ઘર તરફ ગયો ત્યારે તેમના ઘરે પણ મેં જવાનું વિચાર્યું અને હું તેમના ઘરે જતો રહ્યો જ્યારે હું તેમના ઘરે ગયો ત્યારે તેઓ ત્યાં બેઠા હતા અને મારી સાથે પછી વાતો કરવા લાગ્યા ત્યાર બાદ તેઓ મને પકડીને તેમના રૂમની અંદર લઈ ગયા. મેં તમને કહ્યું કે તમારે મારું શું કામ છે પરંતુ તેઓ સાંભળ્યું અને તેઓ મને રૂમની અંદર લઈ ગયા

રૂમની અંદર લઈ જઈને તેમને તેલ કાઢ્યું એટલે મને થયું કે કદાચ તેમના વાળમાં તેલ લગાવવાનું હશે પરંતુ હકીકતમાં એવું નહોતું તેઓને મારા વાળમાં તેલનો તું લગાવો પરંતુ તેઓએ તેલના બે ટીપાં કાઢી અને મને કહ્યું કે હવે ખોલ મેં કીધું હતું કે શું ખોલવાનું છે તેમણે મને કહ્યું કે હવે ખોલ નીચેનું બધું ખોલવાનું છે અને મેં ખોલી નાખ્યું

અને તેમણે બેટી પણ મસ્ત મજાના મને મસાજ કરી આપ્યા અને ત્યારબાદ મને કહ્યું કે હવે આ બે ટીપા નાખી દીધા છે હવે તારે મને જે કરવું હોય એ કર અને અંદર સુધી તું મને બધું કરી નાખ અને પછી મને કાકી ના ઈરાદા ખબર પડી ગયા હતા અને મેં કાકીને ખૂબ જ મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *