જયારે મારો દેવર પાછળથી પકડે છે ત્યારે મને બધું ઉતારવાનું મન થઇ જાય હું તેને કેમ કહું કે મારે આનંદ કરવો છે

about

મારું નામ સુનિલ છે અને મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે હું એક કંપનીમાં જોબ કરું છું અને હું અત્યારે મારી કંપનીમાં રજાઓ હોવાથી હું મારા ઘરે રહેવા માટે આવ્યો છું અને ત્યાં ઘરે સૃષ્ટિ નામની એક છોકરી પણ ઘરે રહેવા માટે આ વિચાર તે મારી બહેનની ફ્રેન્ડ છે

અને તે કહેતી હતી કે અત્યારે રજાઓ છે તેથી હું થોડા સમય માટે અહીં રહેવાની છું અને પછી એક દિવસે એવું થયું કે ઘરના બધા બહાર ગયા હતા અને સૃષ્ટિ અને મારી બહેન રહી ગયા હતા એવા અમે એવું થયું કે મારી બહેને પણ બહાર જવાનું થયું

તેની જગ્યા હતી ત્યાં સુધી તે સૃષ્ટિને ઘરે પણ ઘરમાં એકલો હતો અને પછી સૃષ્ટિ એટલી સુંદર દેખાતી હતી કે મેં તેને કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરો છો ને પછી સૃષ્ટિએ પણ હા કહી દીધું કે કેમ નહીં મારે પણ તમને જરૂર જોયા હતા

ત્યારથી મને બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા હતી મને ખૂબ જ આનંદ થશે તેથી હું પણ તમારી સાથે બધું કરવા ઈચ્છું છું એટલે મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી હું તેને તેનો હાથ પકડીને બાથરૂમમાં લઈ ગયો અને ત્યાં જઈને મેં તેની સાથે બધું કરવાનો સોરી કહી દીધું પહેલા તમે તેને કિસ કરવા લાગ્યો અને પછી કિસ કરતા કરતા મેં મેરે એક હાથે તેના બોલ દબાવતો હતો

અને તેના આખા શરીર ઉપર હાથ ફેરવતો હતો અને એવું કરવાની મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી એવું કરતા કરતા પછી મેં ધીમે રહીને તેનો હાથ પકડીને મારા પેટી ની અંદર નાખ્યો અને પછી મેં કહ્યું તેને કહ્યું કે હવે તું અને હલાવો અને મને મજા કરાવ અને તેને પણ તેવું જ કર્યું તેને જ્યારે મેં તેનો હાથ પકડીને મારા નાખ્યો એટલે પછી મેં કીધું તે પ્રમાણે તે કરવા લાગી

અને મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી અને તે કહેતી હતી કે કોઈ સાથે કરીને તમે છો તેથી મને પહેલી વખત એક્સપ્રેસ થાય છે તેથી તમે મને બધું જણાવજો અને જ્યારે એને મને એવું કહ્યું એટલે મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

એને હું મારી ઈચ્છા પ્રમાણે હું તેને બધું કરાવતો ગયો અને પછી કરાવતા કરો તો મને ખૂબ જ મજા આવી અને ક્યારે ચાર કલાક થઈ ગયા તેની મને ખબર જ ન પડી અને પછી મને એવું લાગ્યું કે હવે મારા ફેમિલીમાં બધા ઘરે આ વાત તૈયાર છે

તેથી મેં તેને કહ્યું કે જો સૃષ્ટિ આપણા બધા જે બધું થયું છે તેની આપણા ઘરમાં કોઈને ખબર ન પડવી જોઈએ મારે બહેનને પણ નહીં અને પછી જ્યારે મેં સૃષ્ટિને કહ્યું કે અરે તારે કેવું ના પડે હું કોઈને નહીં કહું તું મારા પર વિશ્વાસ રાખો અને પાછું આપણે જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે ચોક્કસથી કરશું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *