જીજાજી એ મને રૂમમાં એકલી જોઈને કહ્યું,”આજે તો આખી રાત તને મારી પર ઉછાળીને મજા કરાવીશ” અને પછી…..

nation

મારું નામ નિકિતા છે હું 25 વર્ષની છું મારી મોટી બહેન ના લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને મારા જીજાજી ખુબ જ સરસ લાગે છે આમ તો પહેલેથી મારી જીજાજી ઉપર મારી નજર હતી

પરંતુ મારા જીજાજી કોઈ દિવસ મારા હાથમાં આવતા નથી મને લાગે છે કે મારા જીજાજી સાથે મારે એક વખત તો બધું કરવું છે પરંતુ તેઓ કોઈ દિવસ મને કોઈ મજાક આપતા નથી

જેના કારણે હું તેમની પાસે જતા ખૂબ જ ડરુ છું પરંતુ આજે સમય હતો કે જ્યારે હું તેમની પાસે બધું કરી શકતી હતી હું સ્કર્ટ પહેરીને ત્યાં બેઠી હતી અને ટીશર્ટ પહેરેલું હતું

મારું ટીશર્ટ એટલું ફીટ હતું કે મારો આગળનો જે ભાગ હતો તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાતો હતો અને મારું અડધું શરીરને ટીશર્ટમાંથી જોઈ શકાતું હતું એટલે મને લાગતું હતું કે જીજાજી મારી પાસે આવશે અને મેં વિચાર્યું હતું તેવું થયું જીજાજી મારા પાસે આવ્યા કારણ કે રૂમની અંદર એકલી હતી અને મારા મોટા બહેન આજે બહાર ગયેલા હતા

જીજાજી મારે પાસે આવ્યા અને તેમણે મને માત્રને માત્ર આવીને મારી સામે એકીટ હશે જોવાનું ચાલુ કર્યું એટલે મેં તમને તરત જ કહ્યું કે જીજાજી કેમ મારે તમે મારી સામે જોવો છો,

ત્યારે જીજાજીએ મને કહ્યું કે તારી સામે જોવાનું કારણ એટલું જ છે કે તું આજે બહુ સરસ લાગે છે અને મારે તારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તું શું મને કરવા દઈશ તારે તેણે મને ચોખ્ખું આવું પૂછી લીધું એટલે મને પણ ખૂબ મજા આવી ગઈ કારણ કે મારા જીજાજી સાથે મને તો બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી પરંતુ તેઓ મને ક્યારે આવો મોકો આપે તે મને ખબર પડતી નથી

તેના કારણે હું કંઈ કરી શકતી નથી પરંતુ આજે મને એ સમય મળી ગયો હતો કે જ્યારે હું તેમની સાથે બધું કરવા માટે સક્ષમ હતી અને મેં તરત જ તેમને કહ્યું કે હા મને તો કોઈ વાંધો નથી અને તરત જ તેઓએ મને કહ્યું કે આજે તો હું તને આખી રાત ઉછાળી ઉછાળીને મજા આપવાનો છું અને જ્યારે તેઓ આવું બોલીએ એટલે

મારા શરીરની અંદરથી તો ઉત્તેજ નાની એક લહેર દોડી ગઈ અને ત્યારબાદ તો શું હતું હું અને મારા જીજાજી બંને એક થઈ ગયા અમારા જીજાજીએ મને ઊંચકી લીધી અને હોલની અંદરથી તરત જ મને બીજા રૂમ ની અંદર લઈ ગયા અને રૂમમાં લઈ જઈ મને ત્યાં બેસાડી દીધી અને એકાએક મારા બધા વસ્ત્રો કાઢી નાખ્યા અને પોતાના પણ કપડા કાઢી નાખ્યા અને ત્યારબાદ તો જીજાજી એ મને ઉછાળી ઉછાળી ને મજા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *