જીજાજી એકલા સુઇ રહ્યા હતા ત્યારે સાળીએ તેમને સ્વર્ગની સફર કરાવી પણ પછી…

about

પ્રશ્ન. મારી પડોશણ મને દરરોજ તેને લબ લબાવવા માટે બોલાવે છે હું શું તૈયારી સાથે જઈ શકું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી જે પડોશન છે તે તમને દરરોજ બધું કરવા માટે બોલાવે છે તો શું તમે તૈયારી સાથે જઈ શકો કે કેમ તો હું તમને જાણવાનું છે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને સામાન્ય રીતે ઘરની બાજુમાં કે ઘરની નજીકમાં બધું મળી જતું હોય છે જેને કારણે તેઓની જિંદગી ખૂબ જ સરળ બની જતી હોય છે

અને પત્ની જ્યારે બધે જતી હોય છે તેવા સમયની અંદર તેઓ આવી બધી રીતે બધે જતા હોય છે પરંતુ આમાં તમને જણાવવાની ખાસ જરૂરી છે કે તમે જ્યારે બીજા લોકો સાથે આવું બધું કરો છો ત્યારે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અથવા તો તમને ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ પેદા થઈ શકે છે સામાન્ય રીતે હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જણા માગું છું

કે તમને જ્યારે આવા સમયમાં બધું થતું હોય ત્યારે તમારી પડોશાને તમને આવું બધું કહે છે તો તેવા સમયમાં તમારે ઘણી બધી વસ્તુઓ વિચારવા જેવી છે તમને જ્યારે તેમ કહે છે કે તમારા બધા કરવાનું છે તો શું તેના લગ્ન થઈ ગયા

છે કે કેમ અથવા તો તેના લગ્ન બાકી છે કે કેમ તે તમારે વાત વિચારવાની જરૂર છે તમારી પહેલા સબંધ રાખેલા હતા. આ બધી વસ્તુ જોઈને તમે કરો છો તો તમે ફાયદામાં રહેશો તો મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મને હવે છોકરીઓ માં પહેલા જેટલો રસ નથી રહ્યો મારી કામેરછા વધારવા મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને હવે છોકરીઓની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો પહેલા જેવો રસ રહ્યો નથી અને તમારે તમારી કામેરછા વધારે હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને જણાવુ છું કે તમારે જો તમારી આશક્તિ વધારે હોય તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે તમારે કિસમિસ ખાવાની જરૂર છે તમે જ્યારે કિસમિસ કરશો ત્યારે સારી એવી કોશિશ કરી શકો છો અને તમને ખૂબ જ મજા પણ આવશે અને તમને કોઈ પ્રકાર વાંધો નહીં પડે પરંતુ ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે

કે સામાન્ય રીતે જે છોકરી હોય છે તેમને આ બધામાં રસ હોય છે પરંતુ જ્યારે છોકરા નથી તેઓ સામાન્ય તેનો આખુ જે લગ્નજીવન હોય છે તે બરબાદ થઈ શકે છે તમને પણ જો એવું લાગતું હોય તો તમે તમારા રસ લઈ શકો છો તમે વીડિયો જોઈ શકો છો તમે કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી શકો છો અને તેની સાથે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમને રસ ના જાગતો હોય

તો તેઓ સમયની અંદર પણ તમે ઘણી બધી કસરત કરી શકો છો અને તમારા મગજની એકદમ ફ્રેશ રાખો જેના કારણે તમને પણ ખૂબ જ મજા આવે ને તમને આગળ કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ના થાય અને તમે પણ ખૂબ જ મજા લઈ શકો અને તમારે તેને વધારવાની નથી તમારી જેટલી પણ ઈચ્છા થતી હોય એટલી ઈચ્છા શક્તિથી વધુ કરો પરંતુ તે નિરંતર કરતા રહો એટલે તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા નહીં આવે અને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવશે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *