જ્યારે મેં પહેલીવાર સહવાસ કર્યું ત્યારે મને લોહી ન આવ્યું, કેમ થયું?

GUJARAT

પ્રશ્ન: હું 18 વર્ષની છોકરી છું. જ્યારે મેં મારા બોયફ્રેન્ડ સાથે પહેલીવાર સહવાસ કર્યું ત્યારે મને લોહી ન નીકળ્યું. મેં પહેલાં ક્યારેય સહવાસ કર્યું ન હતું ત્યારે આવું કેમ થયું?

જવાબ

એવું જરૂરી નથી કે પહેલીવાર સહવાસ કર્યા પછી લોહી નીકળે. આજની ભાગદોડ ભરેલી જિંદગીમાં મહિલાઓ પચાસ નોકરીઓ કરે છે. રમતગમત, સાયકલ ચલાવવી, દોડવાની પ્રવૃતિઓને કારણે પટલ ક્યારે ફાટી જાય છે તેની પણ ખબર પડતી નથી. આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે પ્રથમ વખત લોહી નથી નીકળતું, ત્યારે ખોટી છાપ ઉભી કરવામાં આવે છે કે છોકરીએ પહેલા સહવાસ કર્યું છે.

તમે ભણેલી છોકરી છો અને બોયફ્રેન્ડ બનાવવા અને તેની સાથે સહવાસ કરવામાં મોડર્ન છો, તો તમારા મગજમાં આ કેવી રીતે આવ્યું. હા, જો તમારા બોયફ્રેન્ડે આવું કહ્યું હોય, તો તે શંકાસ્પદ અથવા શંકાસ્પદ હોવો જોઈએ. ભણેલા હોવા છતાં આવું કહેતાં નવાઈ લાગે છે. જો કે, તમારા કેસમાં ગભરાવાનું કંઈ નથી. તમારા મનમાં બિનજરૂરી મૂંઝવણમાં ન પડો, જીવનનો આનંદ માણો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *