જાણો શ-રીર સુખ દરમિયાન છોકરી છોકરાને કેમ કહી શકતી નથી, કે મને સંતોષ નથી થયો તો લાંબો સમય કરો

Uncategorized

પ્રશ્ન. મારા પતિ સાથે રોમેન્ટિક વાતો કરીને હું કેવી રીતે તેને ચ પા ચ પી બોલાવવા મજબૂર કરી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા પતિ સાથે રોમેન્ટિક વાતો કરીને તમે તેમને કેવી રીતે બધું કરવા માટે મજબૂર કરી શકો તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો હોય છે અને ઘણા બધા પતિઓ મને આ પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે કે સામાન્ય રીતે મારી પત્નીઓ સાથે હું કેવી રીતે કરી શકું. તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે આજે પહેલા એવા વ્યક્તિ બન્યા છો કે

જે તમારા પતિ વિશે તમે પૂછી રહ્યા છો તો પેલી વસ્તુ તો હું તમને કહું માગું છું કે તે સામાન્ય રીતે પુરુષ છે અને પુરુષ જ હોય છે તેની સાથે તમે થોડી પણ સારી એવી વાત કરો છો ત્યારબાદ તે ખૂબ જ સરસ રીતે તમને બધું કરી દેતા હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું કે તમારા પતિ સાથે રોમેન્ટિક વાતો કરવી હોય તો તમે રોમેન્ટિક વાતો કરો

તેની સાથે બધી વાતો કરો તેની સાથે ફિલ્મો જોવો તેની સાથે મુવી જોવો અને ઘણા બધા સીન આવે છે તેની પણ તમે વાતો કરો ત્યારે બાદ તમારા જે પત્ની હશે તે પણ ખૂબ જ રોમેન્ટિક થઈ જશે અને તમારી સાથે બધું થઈ કરવા મજબૂર થઈ જશે ને તે વ્યક્તિ તમને સામેથી કહે છે કે તેને તમારી સાથે બધું કરવું છે એટલે તમે આ વસ્તુ કરી શકો છો અને તેમની સાથે મજા લઇ શકો છો અને તે પણ તમને મજા આપી શકે છેલ્લે તમે તમારા પતિ સાથે આ વસ્તુ કરીને મજા લઇ શકો છો અને તમને પણ તેની અંદર ખૂબ જ મજા આવવાની છે.

પ્રશ્ન.મને મારા પતિ હાથ બાંધ્યા બાદ મજા આપે છે પણ તેમાં મને મજા નથી આવતી મારે શું કરવું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારા જે પતિ છે તે તમારા હાથ બાંધી દે છે અને ત્યારબાદ તમને મજા આપે છે અને તેમાં તમને મજા નથી આવતી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ તો હું તમને કહેવું માગું છું કે તમે એવું કહી રહ્યા છો કે તમારા પતિ તમારા હાથ બાંધે અને ત્યારબાદ તમારી સાથે બધું કરે ત્યારે તમને મજા આવે છે

પરંતુ ત્યારબાદ તમે કહો છો કે તમને પણ મજા નથી આવતી તો આવા સમયની અંદર હું ચાહું છું કે સામાન્ય રીતે તમને એવું થતું હશે કે તમે તમારા પતિને જણાવવી નહી શકતા કારણ કે તમારા પતિ આવું કરીને ખુબ ખુશ થતા હશે અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવતી હશે પરંતુ ત્યારબાદ તમને થતું હશે કે આ વસ્તુ તો તમને ગમતી નથી

તો સામાન્ય રીતે તમે તમારા પતિ સાથે વાતચીત કરી શકો છો. ઘણી બધી પત્નીઓ ભારતની અંદર એવી છે કે જે આ વસ્તુ વાત નથી કરતી અને તે વસ્તુ વિશે વાત કરતા શરમાતી હોય છે

પરંતુ તમારે તેવું ન કરવું જોઈએ તમારે તમારા પતિને બીજા સમજાવી શકો છો કે મને આ બધી વસ્તુ ગમતી નથી અને મારે તમારી સાથે આ રીતે નથી કરવું મારે અલગ રીતે કરવું છે તો તમારા પતિ અલગ રીતે પણ કરશે પરંતુ તે તમારે સમજવું જોઈશે. અને તમારા પતિ ત્યારબાદ સમજી જાય છે ત્યારબાદ તમે પણ મજા લઇ શકો છો એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો અને તમારા પતિ સાથે વાતચીત કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *