જાનકી ને મારા ઘરમાં બોલાવીને એકલામાં તેની સાથે ભારે શરીર સુખ માણ્યું.

Uncategorized

મારું નામ વિરાજ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે મારા લગ્નને સાત વર્ષ થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ મારી પત્ની સાથે કારણ કે મારી પત્ની ઘણી બધી વખત મને કંઈ કરવા દેતી નથી

અને અવારનવાર બહાર જાય છે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે તેની સાથે મને સંબંધ બાંધવાની ખૂબ મજા આવતી નથી હવે મને એક ઓનલાઇન એપ્લિકેશન દ્વારા એક ફ્રેન્ડ મળી છે

જેની સાથે હું બધી ચેટિંગ કરતો હતો અને તેની સાથે મજા કરતો મને ખૂબ જ મજા આવે છે તેની સાથે વાત કરું છું છેલ્લા એક વર્ષથી હું તેની સાથે વાત જ કરું છું હું તને મળ્યો નથી અને વિડીયોકોલ પર પણ અમારી ઘણી બધી વખત વાત થતી હોય છે

વિડીયો કોલ કરવા અમને વધારે તો કોઈ કર્યું નથી પરંતુ મને લાગે છે કે જો હું તને મળીશ તો હું તેને બધું કરી શકીશ અને જેના કારણે હું તેની સાથે બધું કરવા માગું છું પરંતુ તમારી પત્ની કોઈ દિવસ બહાર જતી નથી અને જતી હોય છે તો પણ તે મારી ઉપર નજર રાખજો મને ખૂબ જ લાગતું હોય તો મારી પત્ની બે થી ત્રણ મહિના માટે બહાર જવાનું હતી

અને તે પોતાના પિયર જોવા નથી જેના કારણે ઘરની અંદર કોઈ હતું નહીં અને તેને કે કેમેરા ઇન્સ્ટોલ કરાવ્યા હતા તે પણ ત્યારબાદ બગડી ગયા હતા જેના કારણે મને થયું કે હું તેની સાથે બધું કરીશ પરંતુ તે છોકરીને ફોન કરી દીધો તેનું નામ જાનકી હતું. અને જેના કારણે હું તેની સાથે બધું કરવાનો હતો જાનકી જેવી મારા ઘરે આવીએ

એટલે મેં બધું તને જણાવતા આવું આવું છે અને તે પણ બધું મારી પાસે બધું સમય નથી પણ આપણે બધું કરી નાખશું કારણ કે મને પણ તારી સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે અને પછી શું હતું જાનકી જેવી મારા બેડ રૂમની અંદર આવી. ખૂબ જ ખરાબ ખરાબ વાતો કરી અને જ્યારે તેની સાથે ખરાબ વાતો કરી ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી

કે તેની સાથે આવી વાતો કરીને મારી ઉતેજના વધી રહી હતી અને તેની પણ વધી રહી હતી અને પછી તો શું હતું અમે બંને વાતો મજબૂત થઈ ગયા અને એકાદ કલાક સુધી અમે વાતો કરીને તરત

મેં તને પકડી લીધી જ્યારે મેં તેને પકડી લીધી ત્યારે તેને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને મને આખો પકડાવી દીધો શર્ટ કાઢી નાખો અને મેં પણ તેનું ટીશર્ટ કાઢી બંને એકબીજાના કપડા કાઢી ચૂક્યા હતા અને હવે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની હતી અને પછી તો શું હતું રાત સુધી બધું કરીને મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ જાનકી ને મારા રૂમની અંદર બોલાવી હતી અને એકલામાં મારી પત્નીની ગેરહાજરીમાં મેં જાનકી સાથે રાતો રાતમાં જ માણી લીધી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *