હું યામિની છું અને મે મારા પિતાના મિત્ર સાથે પહેલીવાર શરીરસુખ માણ્યું ત્યારે ખૂબજ મજા આવી

GUJARAT

એક વખતની વાત છે અમારા પિતા સાથે એ હોટલની અંદર ગઈ હતી ત્યાં ખૂબ મોટી પાર્ટી રાખવામાં આવી હતી મારું નામ યામીની છે અને હું હંમેશા પિતા સાથે રહેતી મને કોઈ છોકરાઓ સાથે રિલેશનમાં આવવાનું ગમતું નથી

કારણ કે હું વાંચનમાં વધારે ધ્યાન આપજો ને મારે પણ મારા પિતા જેવું બનવાનું છે જેના કારણે હું વધારે તે બધી બાબતોમાં ધ્યાનથી પરંતુ હવે મારી ઉંમર 25 વર્ષની થઈ ચૂકી હતી અને મને પણ બધું કરવાનું ખૂબ જ મન થતું હશો

પરંતુ મને કોઈ એવો છોકરો મળી રહ્યો હતો જેની સાથે હું બધું કરી શકું. મને એક છોકરો મળ્યો હતો પરંતુ જેવો મારી અંદર બધું કરતો તરત જ તેનું નીકળી જતું જેના કારણે મને કોઈ સુખ મળેલું નહોતું

અને ત્યારબાદ હવે મારા પપ્પા સાથે વધારે સમય રહેતી હો ચુ મારા પપ્પા જ્યારે હોટલની અંદર આવ્યા અને હું પણ તેમની સાથે આવી ત્યારે મારા પપ્પાને અચાનક કામ આવી ગયો ને તે હોટલના રૂમની અંદરથી મારા પપ્પા નીકળી ગયા મારા પપ્પાની સાથે તેમના એક મિત્ર પણ આવેલા હતા જેમની ઉંમર મારા પપ્પાથી ચાર પાંચ વર્ષ નાની હશે

પરંતુ તેઓ ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યા તમારા પપ્પાની જેમણે ત્યારબાદ મારા પપ્પા જેવા બહાર નીકળી એટલે તે વ્યક્તિ મારી પાસે આવ્યો અને મારી સાથે બેઠા-બેટા કરીને બધી વાતો કરવા લાગ્યો પરંતુ મને તો તે વ્યક્તિની વાતમાં કોઈ પણ વાત ખબર પડતી નથી પરંતુ હા યા કરી રહી હતી કારણ કે તે વ્યક્તિ મને ખૂબ જ ગમતો હતો

તેનું મોઢું ખૂબ જ સરસ હતું મને તો થતું હતું કે લાવ ને એને પકડીને એના હોઠ પર હું એને બધું કરી નાખું પરંતુ એવું કરવું શક્ય નહોતું કારણ કે જો તે વ્યક્તિ મારા પપ્પાને બધી વાત કહી દે તો પછી મારું તો આવી બને જેના કારણે હું ખૂબ જ ડરતી હતી પરંતુ ત્યારબાદ મારામાં એટલી ઉતરે કે વાત જવા દો તે વ્યક્તિ જ્યારે બાથરૂમમાં ગયો

અને ત્યારબાદ બહાર નીકળ્યો તો તેને પેન્ટ અડધું ખોલી રાખ્યો હતો અને તેના જેની અંદર તેની વાઈટ કલરની જે ચડ્ડી હતી તે દેખાઈ રહી હતી જેની અંદર તેનો ખૂબ જ સરસ રીતે દેખાઈ રહ્યો હતો ત્યારે અમે ભાઈ ને એટલું જ કહ્યું કે તમે મારા પપ્પાના ભલે મિત્ર હોય પરંતુ મારે તમારી સાથે શરીર સુખ માણવું છે તો તમે કરી શકો

ત્યારબાદ તેમને મને ના ના પાડી પરંતુ તેમણે મને માત્ર એટલું જ કહેજો કે હવે તો હું તમારા પપ્પાની ઉંમરનો છું અને હવે મારામાં એટલી બધી તાકાત રહી નથી કે તમને હું કંઈ કરી શકું પરંતુ મેં કહ્યું તમે ટ્રાય તો કરી શકો છો ત્યારબાદ તે વ્યક્તિએ કહ્યું કે ચાલો કંઈ વાંધો નહીં તે મારી નજીક આવ્યો અને તેણે તરત જ પોતાના બધા કપડા ખોલી નાખી

અને મારા પણ કપડા ખોલી નાખે ત્યારે મારી અંદરથી એકધાર દોડી ગઈ અને મેં તેની સાથે ખૂબ જ જોરદાર રીતે મજા કરી અને મને તેની સાથે મજા કરવાની ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *