હું વાંકી વળી તો એસીમાં પણ મારા બોસને મારા ઉ-ભારો જોઈને પરસેવો વળી ગયો, એમની નજર

Uncategorized

પ્રશ્ન. મારા સસરા મને ચ પા ચ પી વખતે પરસેવે રેબ ઝેબ કરી દે છે તેમની જેમ મારા પતિ માં તાકાત લાવવા મારે શું કરવું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા જે સસરા છે તે સામાન્ય રીતે તમારી સાથે જ્યારે બધું કરે છે તેવા સમયની અંદર તમને રેબજેક્ટ કરી દે છે અને સામાન્ય રીતે પછી તમારા પતિની અંદર પણ તમારી તેવી તાકાત લાવવી હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો તમને હું જણાવવા માંગુ છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો તો સામાન્ય રીતે હું કેવા માંગુ છું

કે તમારે જો તમારા સસરાની જેમ બધું તેમની પાસે કરાવવું હોય તો પહેલા તો તમારા શું વસ્તુ કરે છે તમારે જાણવું જોઈએ સામાન્ય રીતે તમારા જે છે તેમની ઉંમર મોટી હશે અને તેના કારણે તેઓ ખૂબ જ મજા કરી શકતા હશે અને તેઓમાં તમારા પતિ કરતા પણ વધારે અનુભવ હશે અને જેના કારણે તેઓ બધી મજા કરી શકતા હશે તમારા વસ્તુ જાણવાની જરૂર છે

કે તે તેની કરતા અનુભવી છે તેના કારણે તેઓ મજા લઇ શકે છે અને તમારા પતિ પણ અનુભવી થશે તો તે સામાન્ય રીતે મજા લઇ શકશે અને તમને પણ મજા અપાવી શકશે એટલે તમારે તેમાં ગભરાવાની જરૂર નથી

અને તમારા પતિ પણ તમને તેમની જે મોજ કરી શકે છે પરંતુ તમારે એ પણ વિચારવાની જરૂર છે કે તેઓ તમને મજા કેમ નથી આપી શક્યા અમે તમારા પતિ પાસે તમારું બધું કરવું જોઈએ તમારા સસરાની સાથે તમારે ન કરવું જોઈએ કારણ કે તે વસ્તુ સદંતર ખોટી છતાં પણ તમે કરો છો તો વાંધો નથી.

પ્રશ્ન. મારી બંને ગર્લફ્રેન્ડ હમેંશા સંબંધ બાંધતી વખતે મને હંફાવી દે છે મારે તેમને અલગ પોઝિશન માં બધું કરવું હોય તો કેવી રીતે કરું?

બંને ગર્લફ્રેન્ડ છે તે હંમેશા તમારી સાથે જ્યારે બધું કરે છે તેવા સમયની અંદર તમને સંભળાવી દે છે અને તેના કારણે તમારે અલગ પોઝીશનમાં તેમની સાથે બધું કરવું હોય તો તમે કેવી રીતે કરી શકો તો તમને જણાવવા માંગુ છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને સામ્રાજ્ય તમે તેમની સાથે બધું કરી શકો છો પરંતુ અલગ પોઝીશનમાં તમારે કરવું છે

તો તેની માટે તો પહેલા તમારી અંદર એનર્જી તમે કહો છો કે તમે હટાવી દે છે તો સંભળાવી દેતી હોય તો સામાન્ય રીતે તમારે સવારે વહેલું ઉઠવું જોઈએ અને ત્યારબાદ મેડીટેશન કરવું જોઈએ અને યોગા પણ કરવા આવું તમે જ્યારે કરો છો તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી તકલીફો પડતી હોતી નથી અને સામાન્ય રીતે તમારો દિવસ પણ ખુબ જ સારો જતો હોય છે

અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકતા હોવ છો એટલે તમારે તે વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધું કરવું જોઈએ તમે આવું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારામાં એનર્જી પણ આવશે અને ત્યારબાદ તમારે બંને જે છે તેની સાથે તમે બધું કરી શકશો અને તમને કોઈ ના પણ નહિ પડે એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો તમે કોઈપણ પગાર વાંધો પડવાનો નથી

અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુ કરી શકો છો એટલે તમારે કરવું હોય તો તે પણ તમે કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈ પણ ના પાડવાનું નથી પરંતુ તમારે એનર્જી જોતી હશે તો તેની માટે સવારે વહેલા ઊઠીને યોગાસન કરવા પડશે અને સામાન્ય રીતે મેડીટેશન પણ કરવું પડશે જેના કારણે તમે માનસિક અને શારીરિક રીતે સ્વસ્થ થાઓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *