હું થોડીકવાર માં જ શરીર સુખ માણી ને લાલચોળ થઈ જાવ છું મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન. મને દરરોજ રાત્રે શરીર સુખ માણવાનું મેં થાય છે અને હું ઓશિકા સાથે કામ પતાવું છું મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે કરી રહ્યા છો કે તમને દરવાજા સર્વિસ મન થાય છે અને તમે દરરોજ ઓશિકા સાથે બધું કામ પતાવો છો તો તમને શું સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો તમે જણાવવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે જો વાત કરીએ તો તમને આવું ઘણી બધી વખત થતું હશે અને તેના કારણે તમને આ સમસ્યા થતી હશે તો હું તમને જણાવવા માગું છું

કે તમે ઓશિકા સાથે કરો અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ સાથે કરો તેની કોઈ વાંધો નથી પરંતુ આના કારણે તમારી માનસિક સ્થિતિ બગડી શકે છે અને બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને હસ્તમૈથુન કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે અને ત્યારબાદ તેઓની સામે છોકરી પડેલી હોય છે તો પણ તેમણે હસ્તમૈથુન કરવામાં થી વારો આવતો નથી

અને તેમને તે બધું કરવું ગમતું હોય છે જેના કારણે આદત ખૂબ જ ખરાબ છે તમને જો આદત પડી ગઈ હોય તો તમારે આદત જલ્દી કાઢી દેવી પડે અને હું તો તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહેવા માગું છું કે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ ન કરો પરંતુ થોડાક સમય માટે તમે કરો તમે દરરોજ આદત પાડો છો તો આગળ જતા તમને ઘણી સમસ્યાઓ થશે.

પ્રશ્ન. હું થોડીકવાર માં જ શરીર સુખ માણી ને લાલચોળ થઈ જાવ છું મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને થોડીક વારમાં શરીર સુખ માણી ને લાલચોળ થઈ જાવ છો તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેઓને આવી સમસ્યા થતી હોય છે અને આવી સમસ્યા એટલા માટે થતી હોય છે કારણ કે તમે આ ફિલ્ડમાં નવા આવો છો તેનો માત્ર ને માત્ર મતલબ એટલો છે

કે તમારા નવા લગ્ન થયા હોવા જોઈએ અથવા તો તમે નવું નવું કરતા શીખ્યા હોવા જોઈએ તમે જ્યારે નવું નવું કરતા શીખો છો ત્યારે કોઈ સ્ત્રીપાત્ર હોય કે પુરુષ પાત્ર હોય તે બંને લાલચોડ થઈ જતા હોય છે અને આનું માત્રને માત્ર એટલે જ કારણ હોય છે કે તેઓને આદત હોતી નથી પરંતુ તમને જેમ જેમ આદત પડતી જાય છે. તેમને તમને કંઈ થતું નથી

અને તેના કારણે તમે આગળ વધી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે એક કલાક બે કલાક ત્રણ કલાક અથવા તો ચાર કલાક પણ બધું કરો છો પરંતુ તમને કોઈ પણ પ્રકારની આડેસર થવાની નથી તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ જ્યારે તમે નવા હોવ છો તેવા સમયની અંદર તમને આદત ન હોવાથી પોઝિશન બદલાતી હોવાથી તમારા શરીરમાં લોહી નો હલન ચાર વધી જતું હોય છે તેના કારણે સમસ્યા આવતી હોય છે બાકી બીજું કંઈ નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *