હું નિમિતા સાથે રૂમમાં શ-રીર સુખ માનતો હતો..ત્યારે ભાભી જોઈ ગયા અને કહ્યું તારે પણ મને નિમિતાની જેમ ખુશ કરવી પડશે

about

પ્રશ્ન. મને શીઘ્ર પતન ની બીમારી છે અને જેનાથી હું ચ પા ચ પી વકાહતે હમેશા ટેબ્લેટ લવ છું મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

બીમારી થઈ ગઈ છે અને જેના કારણે તમે જ્યારે ચપાચપી કરવા જાવ છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમારે ટેબલેટ લેવી પડે છે અને જેના કારણે તમને કોઈ સમસ્યા થાય કે હું તમને કહેવા માગું છું

કે તેના કારણે તમને કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા થવાની નથી પરંતુ તમારી રીતે 200 જોવી પડશે કે તમે કેટલા સમય માટે આ બધી વસ્તુઓ કરી રહ્યા છો ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જેમાં સામાન્ય રીતે તમારે બધી વસ્તુ વિચારવી પડતી હોય છે પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમે દર વખતે જ્યારે આ ગોળી લો છો ત્યારે તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

એટલે તમારે દર વખતે આ ટેબલેટ લેવાની નથી જ્યારે તમે દર વખતે ટેબલેટ લો છો ત્યારે તમારું જે નેચરલ બનતું હોય છે અને તમે જેને મજા લેવામાં માંગતા હો છો તે મજા તમે લઈ શકતા નથી તમારું નીચે સમસ્યા હોય છે

તે માફ થતી નથી પરંતુ તે વધતી જતી હોય છે અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હોય છે તો થોડાક સમય માટે લો છો તો ઠીક છે પરંતુ તમારી દર વખતે આ ટેબલેટ ના લેવી જોઈએ કારણ કે દર વખતે લેવાથી તમને ઘણી બધી રીતે નેચરલી તમારા શરીરને નુકસાન થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન. શું ઠંડી ની અંદર વધુ હસ્ત મૈથુન કરીએ તો કોઈ વધુ ફાયદો થઈ શકે?

ઠંડીની અંદર વધુમાં વધુ તમે કરો તો તેવા ના સમયની અંદર તમને કોઈ ફાયદો થાય કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર તમને વધારે ફાયદો થતો નથી ઘણી બધી વખત આવું લોકો માનતા હોય છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે શિયાળો આવતો હોય છે અને ઠંડી શરૂ થતું હોય છે તો તેવા સમયની અંદર તેઓ વધુમાં વધુ કરવા માટે માંગતા હોય છે

પરંતુ તેની અંદર તેઓને કોઈપણ પ્રકારે ફરક પડતો હોતો નથી અને ઘણી બધી સમજાવો પણ તેમના આવી જતી હોય છે એટલે હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારા ન કરવું જોઈએ સામાન્ય રીતે તમે નોર્મલી જે કરો છો તે બધું કર્યા કરો છો તેમાં તમને કોઈ પણ ના પાડવું નથી અને તમે તમને કોઈપણ પ્રકારની વાંધો પણ નથી પરંતુ જ્યારે તમે બધું કરો છો

ત્યારે તેઓ સમયની અંદર તમને ફાયદો થઈ શકે છે તો તે વસ્તુ ખોટી છે તમને કોઈપણ ફાયદો થવાનું નથી એટલે વસ્તુ વિશે તમારે વિચારવાની જરૂર નથી અને તમે ઠંડીની અંદર બધાને બધું કરી શકો છો કારણ કે તમને ઠંડી લાગતું હશે અને ગરમી મેળવવા માટે બધી વસ્તુ કરી શકો છો પરંતુ જો તમે એવું માનતા હોય કે તમે જ્યારે બીજી પણ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરો છો

તેવા સમયની અંદર તમને પ્રોબ્લેમ પડશે તો તે સો ટકા વસ્તુ છે તમને તેનાથી કોઈ વધારે ફાયદો થવાનો નથી. હા બની શકે કે તમને ઠંડી લાગતી હોય તો ઠંડી ઓછી થઈ શકે છે અથવા તો બીજી કોઈ રોતું જ્યારે તમે વધારે પ્રમાણમાં કરો છો અથવા તો કોઈ પણ જબાજબની ટ્રાય પણ કરો છો તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *