હું મારી પત્ની સાથે વધારે મજબૂત અને લાંબો સમય કેવી રીતે સંબંધ બનાવી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હુ ૩૮ વર્ષની છું હજુ સુધી મને માં બનવાનું સુખ નથી મળ્યું હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે 38 વર્ષના છો અને હજી સુધી તમને મા બનવાનું સુખ નથી મળ્યું તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તે પ્રોબ્લેમ આવી રહી હશે. હવે ઓનલાઇન પણ અમે આની વિશે બધું જણાવી શકતા નથી પરંતુ હું તમને એટલું જરૂર કહી શકું છું કે તમે ડોક્ટર પાસે જઈ શકો છો

કન્સલ્ટ લઈ શકો છો અને તેમની પાસે જઈને તમે બધી માહિતી લઈ શકો છો તેમની પાસે જ્યારે તમે બધી માહિતી લો છો તો તમને ઘણી બધી પ્રકારની માહિતી મળશે અને તે ઘણી બધી પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ પણ તમને સુજાવશે. તે તમને જે રીતે તમે કરતા જાવ છો તો જરૂરથી તમને માં બનવાનું સુખ મળશે અને તમને ઘણી બધી સારી રીતે તેઓ ગાઈડ પણ કરશે

પરંતુ જો ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે તમને સુખ નથી મળતું તો આવા સમયની અંદર તમે એડોપશન કરી શકો છો અને એ પણ ખૂબ જ બેસ્ટ ઓપ્શન છે ને અત્યારે સમયમાં ઘણા બધા લોકો આ વસ્તુ કરતા હોય છે જે તમારે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તેના ઘણા બધા રસ્તા છે તમને સુખ નથી મળ્યું તો તેવી રીતે પણ તમને સુખ મળી શકે છે એટલે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી ટેકનોલોજી અત્યારે એટલી આગળ વધી ચૂકી છે જેનાથી તમને ફાયદો થશે.

પ્રશ્ન. હું મારી પત્ની સાથે વધારે મજબૂત અને લાંબો સમય કેવી રીતે સંબંધ બનાવી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી પત્ની સાથે તમે વધારે મજબૂત અને લાંબો સમય કેવી રીતે સંબંધ બનાવી શકો તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમે સામાન્ય રીતે તમારી પત્ની સાથે વધુ અને મજબૂત લાંબો સમય સંબંધ બનાવી શકો છો એક જ ઉપાય છે કે તમે તમારી પત્ની સાથે વાત કરવાનું ચાલુ રાખો અને જ્યારે પણ તમે સંબંધ બંધાવવા માટે જાવ છો

તો ત્યારે ને ત્યારે તમારી પત્નીને કહું કે ફોર પ્લે માં વધારે ધ્યાન આપે તમારે બંને ફોર પ્લે માં વધારે ધ્યાન આપવાનું છે અને જો તમે રમવામાં ધ્યાન આપો છો તો એક વાત કલાક તો તમારી એમનેમ નીકળી જશે અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો જ્યારે તમે આ બધું કરવાની કોશિશ કરશો ત્યારે તમને ખૂબ જ મજા આવવાની છે અને તમે તમારી પત્ની સાથે મજબૂત અને લાંબો સમય સુધી સંબંધ પણ બાંધી શકશો અને તમને પણ બધું કરવાની ખૂબ મજા આવવાની છે

જેથી તમારે કરાવવાની કોઈ જરૂર નથી તમે આ રીતે કરી શકો છો જેના કારણે તમે તમારી પત્ની સાથે લાંબો અને મજબૂત સમય સુધી સંબંધ બાંધી શકો. ત્યારબાદ તમે ગોળીઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો તમે જો કેપ્સુલનો ઉપયોગ કરો છો અને તે પીવો છો તો તમે લાંબા ગાળા સુધી તેએમની સાથે ટકી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *