હું મારા બોયફ્રેન્ડને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, પરંતુ મારા પરિવારના સભ્યોએ મારા લગ્ન બીજા છોકરા સાથે નક્કી કર્યા છે, મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન: હું એક યુવાનને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. તાજેતરમાં મારા લગ્ન નક્કી થયા છે પરંતુ હું મારા બોયફ્રેન્ડને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. જ્યારે હું તેની સાથે લગ્ન વિશે વાત કરું તો તે મને એક વર્ષ રાહ જોવાનું કહે છે. હું ખૂબ જ મૂંઝવણમાં છું. હું શું કરું?

જવાબ

નવાઈની વાત એ છે કે તમારા લગ્નની વાત ઘરમાં જ થઈ હતી, તો પણ તમે ઘરમાં તમારા બોયફ્રેન્ડ વિશે ના કહ્યું?

તમારે તમારા ઘરમાં અને તમારા બોયફ્રેન્ડ સાથે તમારા ઘરમાં વાત કરવી જોઈએ. બંને ગૃહોની સંમતિ બાદ કોઈ સમસ્યા નહીં રહે. જેમ કે તેને એક વર્ષ રહેવાનું કહે છે, તેનું કારણ શું છે? જો તે પોતાના પગ પર ઊભો ન રહે અને એક વર્ષ રોકાઈને તારી સાથે લગ્ન કરવા માંગતો હોય તો ઠીક છે પણ તેને કહો કે તારા ઘરે વાત કરે. નહીં તો તમારો સંબંધ આવશે અને માતા-પિતા પણ ઈચ્છશે કે દીકરીના લગ્ન થાય. આ રીતે તમારી મુશ્કેલીમાં વધારો થશે.

તેથી, તમારા પરિવારના સભ્યોને વાસ્તવિકતાથી વાકેફ કરો અને તમારા બોયફ્રેન્ડને જવાબદાર બનવા માટે કહો. કોઈ સમસ્યા રહેશે નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *