હું કોલેજની કુંવારી યુવતી છું, મિત્ર સાથે રોજ શ-રીર સુખ માણું છું પરંતુ હવે તે પાણી અંદર..

about

મારું નામ અદિતિ છે મારી ઉંમર 20 વર્ષની છે અને હું કોલેજના પહેલા વર્ષમાં અભ્યાસ કરું છું હું જ્યારે કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા માટે ગઈ ત્યારે કોલેજના ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતો એક છોકરો મારો ફ્રેન્ડ બન્યો અને અમે બંને ફ્રેન્ડશીપ કરી પછી એકબીજા સાથે ફ્રેન્ડશીપ મને ફ્રેન્ડશીપમાં ક્યારે અમે બંને રિલેશનશિપમાં આવી ગયા

તેની અમને ખબર જ ન પડે અને અમે બંને એકબીજાને પસંદ કરવા લાગ્યા અને પછી અમે એક બીજા સાથે વધારે સમય વિતાવવા લાગ્યા કારણ કે હું પહેલા વર્ષમાં હતી અને તે ત્રીજા વર્ષમાં હતો તેથી અમારા બંનેના ક્લાસ પણ અલગ હતા તેથી અમે બંને એક ક્લાસમાં બેસી શકતા ન હતા

મારા બોયફ્રેન્ડ ને એવું થયું કે શારીરિક સંબંધ બાંધ છે અને તે વિશે મને જણાવ્યું અને તે કહેતો હતો કે આજ સુધી મેં કોઈ પણ છોકરી સાથે આવું કર્યું નથી અને મારી ઈચ્છા છે કે તું મારી સાથે કરે અને પછી મેં તેને ના કહી દીધું ને કેતી હતી કે મારે તારી સાથે એવું કોઈ નથી કરું હું તો એમનેમ તારી સાથે રિલેશનશિપમાં હતી

પરંતુ મને એવું બધું કરવું ગમતું નથી બસ તું મને ગમે તેથી હું તારી સાથે રિલેશનશિપમાં આવી બસ બીજું કોઈએ જ નથી તેથી તું આગળના એવા કાંઈ વિચાર કરતો નહીં એવું કહીને હો તો ત્યાંથી નીકળી ગઈ

હું મારા ઘરે પહોંચી પછી ત્યાં થોડો એવો નાસ્તો કર્યો અને પછી મારી રૂમમાં ગઈ અને રૂમમાં જઈને વાંચવાનું શરૂ કર્યું અને બસ એક જ વિચાર આવ્યા કરતા હતા કે મને મારા બોયફ્રેન્ડ એ શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે કહ્યું છે

અને તેની ખૂબ જ ઈચ્છા છે મારી ઈચ્છા નથી તો પછી મને કેમ આ બધા પિક્ચર આવે છે એવા વિચાર કરતા કરતા આખી રાત નીકળી ગઈ અને પછી ફાઈનલી મને મને મારો જવાબ મળી ગયો કે મારે પણ તેની સાથે સારી સંબંધ બાંધવો છે અને પછી બીજા દિવસે હું ફરીથી કોલેજ ગઈ ત્યારે મેં મારા બોયફ્રેન્ડ સાથે મુલાકાત લીધી.

અને પછી મેં તેને બધું કહી દીધું કે સોરી મારે તને કાલે એવું કહેવું ન હતો કે મારે તારી સાથે સારી રીતે બટ બાંધવા નથી પરંતુ આખી રાત મને બસ તારા જ વિચાર આવ્યા કર્યા છે કે તું એ મને એમ કહ્યું હતું કે મારે તારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા છે અને ફાઇનલી પછી મને એવો જવાબ મળી ગયો કે મારે પણ તારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવો છે

તેથી હું આજે તને મળવા આવી છું અને મારી પણ હા છે. તેથી તો મને કહે છે કે જ્યારે તારે મારી સાથે કરવું હોય ત્યારે આપણે જોઈને બધું કરશું અને પછી બીજા દિવસે તને મને કહ્યું કે કોલેજની પાછળ આવજે મારે થોડું કામ છે એમ કરીને હું કોલેજની પાછળ ગઈ ત્યાં તો કોઈ હોતું નથી અને ત્યાં તે મને ઊભી ન ઊભી ઠોકી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *