હુ ભાભીઓ સાથે ચપાચપી બોલાવતી વખતે ખૂબ જ થાકી જાવ છું મારે શું કરવું જોઈએ?

nation

પ્રશ્ન. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ની કમર ખૂબ જ નાની છે તેને ઠો-ક્તી વખતે મારી માટે કંઈ પો-ઝિ-શ-ન બેસ્ટ રહેશે?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ ની કમર ખબર નાની છે અને તેને ઠોકતી વખતે તમારે તમારી માટે કંઈ પોઝિશન બેસ્ટ હું તમને જણાવવાનું કે તમારી માટે ઘણી બધા પ્રકારની પોઝિશન છે

જે બેસ્ટ છે સામાન્ય રીતે હું તમને જાણવા માગું છું કે તમારે જ્યારે આવું લાગતું કે તેની ખબર નાની છે તો તમારે તેમાં કોઈપણ વ્યક્તિ ખોટું નથી ઘણા બધા લોકો હોય છે કે જેવું કહેતા હોય છે

કે કમર મોટી છે તો કોઈ કહેતું હોય છે કે કમરાની તેનો કોઈ પણ પ્રકારે ફરક પડતો નથી તમારે તો માત્ર ગમે તે રીતે મોજ લેવાની છે તો પછી તમે માત્ર ને માત્ર નાની હોય તો તમે બનાવી શકો છો તમે નેટ ઉપર જોશો તો કેવી રીતે થાય છે તે પણ તમે જોઈ શકશો એટલે કાવ ગર્લ પો-ઝી-શન તમારી માટે બેસ્ટ છે અને તમે તેની સાથે તેમાં ખૂબ જ મજા માણી શકશો

તેમની જેના કારણે તેમનું વજન પણ નાનું હશે તો મને લાગે છે અને વજન નાનું હું અને કારણે અને ઓછુંવાને કારણે તમે પણ તેમને મજા આવી શકશો અને તે પણ તમને મજા આપી શકશો એટલે આવી રીતે તમે કરી શકો છો ત્યાંથી તેમને પણ ખૂબ મજા આવશે ને તમને પણ ખૂબ જ મજા આવવાની છે તો હું મને લાગે છે એટલે તમે તમને ખબર નાની હોય તો આ પોઝિશન તમારી માટે બેસ્ટ રહેશે.

પ્રશ્ન. હુ ભાભીઓ સાથે ચપાચપી બોલાવતી વખતે ખૂબ જ થાકી જાવ છું મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમને ભાભીઓ સાથે બધું કરવા માં જાઓ છો ત્યારે તમે ખૂબ જ થાકી જાવ છો તો તમારી શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ હું તમને જણા માગું છું કે હું તમારી માટે એટલા માટે થઈ રહ્યું છે કારણ કે તમે નાના છો ને તમે યુવાન છો ને યુવાન લોકો જોવે છે તો યુવાન છોકરીઓ સાથે બધું કરતા હોય છે તેઓ સમય સુધી તેમની જેટલી હોય છે

જેથી તમને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે પરંતુ જે ભાભી હોય છે તમને કેવી વધારે હોય છે કેપેસિટી વધારે હોવાના કારણે તમે તેમના સુધી પહોંચી શકતા નથી અને તેમને તમે તેમને મજા આપી શકતા નથી અને જેના કારણે તમને એવું લાગતું જ પરંતુ હું તમને માત્ર ને માત્ર માગું છું કે તમને તમારી સાથે એવું લાગતું હોય તો તમે કેપ્સુલ પી શકો છો

પરંતુ હું તમને માત્ર આ ટેમ્પરરી બેઝ ઉપર જણાવી રહ્યો છું તમને હંમેશા માટે આવું થતું હોય અને તમારે ભાભીઓ સાથે જ બધું જો કરવું હોય તો તમને સિમ્પલ રીતે કસરત કરી શકો છો મેડીટેશન કરી શકો છો જેના કારણે તમારે શક્તિ જ હોય હું તમારી શરીર એકદમ સારું રહે અને તેના કારણે તમે બિન્દાસથી બધું કરી શકો છો અને જો તમે ઉપયોગ કરો છો

તો તમે ત્રણથી ચાર કલાક સુધી થાકવામાં આવે છે અને તમે ખૂબ જ મજા માણવાના છો એવું લાગતું હોય એ તમારે તે કરવું જોઈએ એક ભાભીને પરંતુ બે ભાગની સાથે પણ બધું કરી શકો છો તમે ખાલી જતા હોય તો એવા સમયમાં તમારે કેપ્સુલ પીવાની જરૂર છે તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *