હું એક યુવકને પ્રેમ કરું છું પણ તે પરિણીત છે, મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન: હું એક યુવકને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. તે પરિણીત છે. જ્યારે તે 18 વર્ષની હતી ત્યારે તેના પરિવારના સભ્યોએ તેના લગ્ન કર્યા હતા. તે લગ્ન કરવા માંગતો ન હતો. પણ આ બાબતે ઘરમાં રોજ ઝઘડો થતો.

તેને ઘરમાંથી કાઢી મુકવાની ધમકી આપી હતી. આ દબાણને કારણે તેણીએ લગ્ન કરવાની ફરજ પડી હતી. તે તેની પત્ની સાથે વાત પણ કરતો નથી. જ્યારે હું કંઈક કહું છું ત્યારે મને દુઃખ થાય છે. અમે બંને એકબીજાને અપાર પ્રેમ કરીએ છીએ. એકબીજા વગર રહી શકતા નથી, પણ સાથે રહી શકતા નથી. શુ કરવુ?

જવાબ

તમારો બોયફ્રેન્ડ પરિણીત છે. ભલે તેણે તેના પરિવારના સભ્યોના દબાણમાં લગ્ન કર્યા હોય, તેની પોતાની પત્ની હોય, પરિવાર હોય, જો તે તમારી સાથે સંબંધ ધરાવે છે, તો આ તેના લગ્ન જીવનને બરબાદ કરશે, તમને પણ કંઈક મળશે. તે તેની પત્ની સાથે વાત કરે કે ન કરે, તે માનતો નથી.

હકીકતમાં, તે તેની કાયદેસરની પત્ની છે. તેની પરિણીત પત્નીનું સમાજમાં સન્માન થશે અને તે તમારી સાથે ગમે તેવો મધુર સંબંધ રાખશે, તે ગેરકાયદેસર કહેવાશે. તેથી સારું રહેશે કે તમે આ ગેરકાયદેસર સંબંધનો અંત લાવો અને યોગ્ય સંબંધ જોઈને આગળ વધો અને લગ્ન કરો. આ તમારા બંને માટે સારું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *