હું એક પરણિત પુરુષ છું જયારે સાસુ ઘરે આવે છું ત્યારે દિવસમાં ત્રણ વખત શ-રીર સુખ માણે છે.. પણ તેનું પાણી નીકળતું જ નથી

nation

પ્રશ્ન. મને મારા શિક્ષક ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ તે મારી સાથે ચ પા ચ પી કરવા તૈયાર નથી થતા હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમને તમારી શિક્ષકો ખૂબ જ ગમે છે અને જેના કારણે તમારે તેની સાથે બધું કરવું છે પરંતુ તેઓ તૈયાર નથી તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તમારા શિક્ષક છે અને શિક્ષક એટલે ગુરુ કહેવાય અને આવી બધી નજર ના જોવાનું હોય ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે શિક્ષક લાગતા હોય છે અને સારા લાગતા હોય છે

અને જેવા સમયની અંદર અને બધા વિદ્યાર્થીઓની તરફ આકર્ષિત પણ થતા હોય છે આગળ શિખવાના ઘણા બધા કારણો પણ હોય છે કારણ કે તેઓની હોય છે અને જે રીતે તેઓ ચાલતા હોય છે જે રીતે તેઓ બધા કપડા પહેરતા હોય છે અને જવાની બોડી હોય છે તે રીતે લોકો તેમના આકર્ષણ થતું હોય છે પરંતુ જો તમને માત્ર માગું છું કે તેમાં તમારે કોઈપણ નજર નાખવાની જરૂર નથી

કારણ કે તે તમારા શિક્ષક છે અને શિક્ષક સાથે કોઈપણ ખરાબ રીતે જોઈ શકાતું નથી અને જ્યારે તમે ખરાબ રીતે જુઓ છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમજાવો થઈ જતી હોય છે અને ઘણી બધી રીતે તમને પ્રોબ્લેમ પડી જતો હોય છે

એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું કે તમને તમારા પરંતુ તમારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર નથી થાતો છે સારી વસ્તુ કહી શકાય બીજી વસ્તુ એ પણ જગ્યા વધે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો શિક્ષક સિવાય તમે બીજો કોઈ પણ જો સંબંધની સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર હોય તો તેમાં કોઈપણ પ્રકાર વાંધો નથી તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે અને તે તમારો અંગત નિર્ણય છે.

પ્રશ્ન. મારી પડોશણ મારી સાથે સંબંધ બાંધ્યો ત્યાર બાદ હવે લગ્ન કરવા માંગે છે હું શું કરું?

તમે મને સામાન્ય રીતે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી સાથે તમે સંબંધ હવે તો તમારી સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે તમારી પ્રોડક્શન કેમ થવાની સાથે લગ્ન કરવા માંગે છે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ

પરંતુ તમે તેની સાથે સંબંધ બાંધ્યો હતો અને જેના કારણે તે તમારી સાથે મજા લેવા માંગે છે તો સરળતાથી હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે અને તમારા બંને ઉભા હતા કે તમે શું કરવા માંગો છો કે તમારી સાથે મજા લેવા માંગે છે અને તેને સંબંધમાંથી લીધો છે દરબાર લગ્ન કરવા માંગે છે તો શું તમે કરી સાથે લગ્ન કરવા માંગો છો

તે તમારે વિચારવું જોઈએ અને તમે તેની સાથે લગ્ન નથી કરવા માંગે તો સામાન્ય રીતે તમે તેને કહી દેવું જોઈએ કે તમારે તેની સાથે લગ્ન કરવા નથી અને સામાન્ય રીતે તમારે તેને મૂકી દેવી જોઈએ કારણ કે તે વસ્તુ શક્ય બનતી નથી અને બીજું કોઈ પણ છોકરી સાથે અથવા તો કોઈ બહારની વ્યક્તિ સાથે તેને પહેલા પૂછવું જોઈએ કે હું લાગણીથી સંબંધ નથી બાંધતો પરંતુ આ બધી વસ્તુ કરી રહ્યો છું તમે આ વસ્તુ જ્યારે કહી દેશો ત્યારે કોઈપણ તમારી રાહ નહિ જોવે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *