હું એક પરણિત મહિલા છું મને ખબર નહોતી કે મારા દેવરમાં શ-રીર સુખ માણવાનો જોશ હશે :એટલા શોર્ટ માર્યા કે મને પરસેવો વળાવી દીધો,પણ તેનું પાણી ન નીકળ્યું.

about

પ્રશ્ન. હું એક પરણિત મહિલા છું મને ખબર નહોતી કે મારા દેવરમાં શ-રીર સુખ માણવાનો જોશ હશે :એટલા શોર્ટ માર્યા કે મને પરસેવો વળાવી દીધો,પણ તેનું પાણી ન નીકળ્યું.

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે એક પણ એક મહિલા છો ને તમને ખબર નથી કે તમારા દેવર જે છે તેના ઉપાડવાનો જોશ છે એમને એટલા બધા શોટ પરી કે તમને પરચો ઓળાવી દીધો

તે ખૂબ સારી બાબત કહી શકાય કે તમને ઓળાવી દીધો પરંતુ તમે જણાવી રહ્યા છો કે હવે તેમનું પાણી ન નીકળ્યો તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે આવું દર વખતે નક્કી નથી હોતો કે પાણી નીકળે આમ તો સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ

તો પાણી નીકળવું જોઈએ અને નીકળે તો જ મજા આવી કહેવાય પરંતુ હવે પાણી નથી નીકળી તો શું કરીશું તમને થતું હશે કે આવું કેમ થયું હશે તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે વધુ સમય માટે ઉત્તેજના રહેતી હોય

અથવા તો આવું બધું થતું હોય તેવા સમયની અંદર એટલી બધી તેમના વધતી હોય છે કે તેમાં સમયમાં પાણી નીકળી શકતું નથી અને ત્યારે આપણને ખૂબ તકલીફ થતી હોય છે પરંતુ તે મારે મારી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમારા દેવર હજુ તમને વધારે શોર્ટ મારે તમને વધારે મજા આપે તો ત્યાર બાદ તેનું પાણી નીકળવું નથી હતુ એટલે તેવી રીતે પાણી નીકળે બાકી કોઈ સમસ્યા નથી.

પ્રશ્ન. હું 19 વર્ષનો કુંવારો યુવક છું પાડોશમાં રહેતા છોકરી મારી સાથે શ-રીર સુખ માણે છે, હવે દિવસમાં 4 વાર કરવા બોલાવે છે..મને શું કરવું એ સમજાતું નથી..

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે 19 વર્ષના કુવારી યુવક છો ને તમારા પડોશમાં રહેતા જે છોકરી છે તેની સાથે તમે બધું કર્યું છે હવે તે દિવસમાં તમને ચાર વખત કરવા માટે બોલાવે છે અને તમને સમજાતું નથી કે તમે શું કરો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માગું છું

કે તમે સામેથી તેની પાસે ગયા હશો અને તમે બધું કરેલું હશે તમે 19 વર્ષના છો ને તમને બધું કરવામાં ખૂબ મજા પડી જશે અને સામેવાળી છોકરીને પણ તમે ખૂબ જ મજા આપી હશે જેના કારણે હવે તે તમારી સાથે કામ કરવા માટે બંધાઈ ગઈ છે અને હવે તે તમને દરરોજ ચાર ચાર વખત માટે કરવો બોલાવે છે

કારણ કે તમારા હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે કે છોકરીઓ જે હોય છે તેની અંદર છોકરાઓ કરતાં વધારે બધું કરવાની ઈચ્છા શક્તિ જાનકી હોય છે તેના કારણે તમને આવું બધું થઈ રહ્યું છે

પરંતુ તમારે હવે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે શાંતિથી તેને સમજાવી શકો છો અને જણાવી શકો છો કે હવે તમને કરવાની કોઈ ઈચ્છા નથી અને તમે અઠવાડિયાની અંદર થોડાક દિવસ માટે તેની પાસે જઈ શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *