હું એક છોકરીને પ્રેમ કરું છું પણ તે એટલી અમીર છે જ્યારે હું અમીર નથી, શું કરું?

GUJARAT

પ્રશ્ન: હું એક છોકરીના પ્રેમમાં છું. તે પણ મને તેના દિલથી પ્રેમ કરે છે અને અમે લગ્ન કરવા માંગીએ છીએ, પરંતુ તે શ્રીમંત છે જ્યારે હું તેના જેટલો અમીર નથી. શું તેના પરિવારના સભ્યો અમારા સંબંધ માટે હા કહેશે અને લગ્ન કર્યા પછી શું હું તેને પોષી શકીશ? મહેરબાની કરી ને સલાહ આપો.

જવાબ

પ્રેમીઓની સામે પૈસો માટી છે. વ્યવહારિક રીતે વિચારો કે પૈસા વિના બધું અશક્ય છે. એવું નથી કે શ્રીમંત લોકો શ્રીમંત લોકોના પ્રેમને પાત્ર છે. હૃદયને કોઈ પણ વ્યક્તિના હાથમાં દબાણ કરી શકાય છે. તે છોકરીને તમારી પારિવારિક પૃષ્ઠભૂમિ વિશે જણાવતા, તમારે તમારા પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ વિશે પણ માહિતી આપવી જોઈએ. સત્ય કહેવા માટે અચકાશો નહીં કે તમે તેની બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકશો નહીં.

જો તેણીને વાસ્તવિકતાથી પરિચિત થવાનો ખરેખર શોખ છે, તો તે તેનાથી પણ ઓછું બચશે, નહીં તો એકાંતમાં એકવાર કડવો ચુસકો લેવો વધુ સારું છે. જો તેણી કોઈ પણ સંજોગોમાં ઠીક છે, તો પછી તેના પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરો પરંતુ તેમને પણ બધી સત્યતા જણાવો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *