હું એક છોકરી છું અને મને છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધવો ખૂબ ગમે છે હું શું કરું?

about

પ્રશ્ન. હું કેવી રીતે હસ્તમૈથુન કરું કે મને મજા આવે?

જવાબ : ઘણા વાચક મિત્રો જ્યારે આ પ્રશ્ન જોતા હશે ત્યારે તમને થતું હશે કે મેં આવા પ્રશ્ન શું કામ લીધા તો આની પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે ઘણા બધા વાચક મિત્રો એવા છે કે જેમને હકીકતમાં ખબર નથી કેવી રીતે અસ્મૈથુન કરવામાં આવે તો તેમને વધારે મજા આવી શકે ઘણા બધા જે લોકો હોય છે તેમને એટલી જ ખબર હોય છે

કે જ્યારે આપણે કરવું હોય ત્યારે પોપટના હાથમાં પકડવાનો છે અને તેને ખાલી હલાવશું એટલે અમને મજા આવશે પરંતુ તેની માટેના ઘણા બધા રસ્તાઓ છે ઘણી બધી પદ્ધતિઓ દ્વારા તમારા સમય પણ કરી શકો છો. સૌપ્રથમ તો તમે એવું કરી શકો તમારો જે હાથ છે તેમાં મુઠીયા વાળી શકો છો ત્યારબાદ તમે ઉંધા પડી શકો છો અને તમારો જે પોપટ છે તે વચ્ચે તમે હાથની મુઠ્ઠી વાળી છે

તેની અંદર ભરાવી શકો છો હા એક વસ્તુ છે કે તમારે હાથમાં તેલ લગાવવું પડશે અને ત્યારબાદ તમે પોપટને અંદર બહાર કરશો તો તમને હસમ કરવાની ખૂબ જ વધુ મજા આવવાની છે આ રીતે તમારી કરશો તો તમને ખૂબ જ મજા આવશે બીજો પોઇન્ટ એ પણ છે કે ઘણી વખત હાર્ડ હશે પણ ખુબ મજા આવતી હશે તમને થતું હશે એટલે કે થોડુંક જોરથી મુઠ્ઠી વાળીને ધીમે ધીમે કામ કરવાનું છે

જેના કારણે તમને ખૂબ જ મજા આવી શકે છે એટલે કહીશ મિત્રો આવી રીતે કરશો તો ખૂબ જ મજા આવશે પરંતુ એક વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે કે મિથુન કરતી વખતે તમારે દિવસમાં બે થી ત્રણ વખત નથી કરવાનું અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત કરો તો પણ ઇનફ છે.

પ્રશ્ન. હું એક છોકરી છું અને મને છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધવો ખૂબ ગમે છે હું શું કરું?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમે એક છોકરી છો ને તમને છોકરીઓ સાથે સંબંધો ખૂબ ગમે છે તો તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ આમાં ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી અથવા એવું પણ વિચારવાની જરૂર નથી કે તમે કોઈ અલગ વ્યક્તિ છો અથવા તો લોકોથી અલગ પડો છો સામાન્ય રીતે હું વાત કરું તો તમે એક છોકરી છો અને છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધવો ગમે છે

તો ઘણી બધી છોકરીઓ એવી હોય છે કે જેમને પોતાના જેન્ડર જે હોય છે તેની સાથે ગમતું હોય છે તો તેમાં ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી તમે જરૂરથી તેમની સાથે સંબંધ બાંધી શકો છો તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો સમસ્યા આવવાની નથી પરંતુ આ તમે જ્યારે લગ્ન કરો છો અને લગ્નને લાયક થઈ જશો ત્યારબાદ પણ જો તમે આવું કરો છો તો તમારો લગ્નજીવન જે છે

કતરામાં જઈ શકે છે એટલે તમારે છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધવા પહેલા વિચારવું પડશે કારણ કે તમે છોકરી છો તો તમારો સંબંધ છોકરાઓ સાથે જવો જોઈએ જો તમે છોકરાઓ સાથે સંબંધ બાંધો છો તો છોકરીઓ કરતા પણ તમને વધારે મજા આવશે જેથી તમારે જરૂરથી છોકરીઓ સાથે સંબંધ બાંધવા કરતા છોકરાઓ સાથે પણ બાંધી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *