હું ૬૧ વર્ષનો છું અને મને યુવાન છોકરીઓ સાથે ગચા ગચી બોલાવવાની ખૂબ જ ઇરછા થાય છે હું શું કરું?

nation

પ્રશ્ન. મારી કલાસમેટ નિકિતા ને એકવાર મારે ગચ ગચાવવી છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમારી કલાસમેટ નિકિતા છે તેની સાથે તમારે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તમારે જો એવું બધું કરવું હોય તો તમે તેને સમજાવી શકો છો સામાન્ય રીતે તે તમારી મિત્ર હોવી જોઈએ પહેલા તો તમારે તેને ફ્રેન્ડ બનાવી પડશે જે આ ત્યારબાદ તમે તેને ફ્રેન્ડ બનાવો છો

તરત તમારે તેને ગર્લફ્રેન્ડ પણ બનાવી પડશે ધીમે ધીમે તમારે તેની સાથે વાત કરવાની છે થોડી તેમને ધાળવાની છે તમારો સ્વભાવ કેવો છે તે તમને ખબર પડવા દેવાની છે અને જેવી તમને ખબર પડવા લાગશે તેવા સમયની અંદર તમારા બંનેના શોભા મળવા લાગશે તમારા મન મળવા લાગશે અને ત્યારબાદ તમારે તમને બધી વાત કરી દેવાની છે

તમારે ક્યારેય પણ તમારે બધું કરવું છે તેની વાત કરવાની નથી તમે જ્યારે એવું કરો છો તેવા સમયની અંદર છોકરીઓના દિમાગની અંદર તમારી માટે ખૂબ જ નેગેટિવ ઈમેજ ઊભી થતી હોય છે થોડુંક સમય તમે તેમની સાથે રહો વાતો કરો હશો બોલો ફરો અને ત્યારબાદ તમને થાય છે કે હવે તમારે બધું કરવું છે અને તમને લાગે છે કે

હવે તમે તેમને કહી શકો છો ત્યારે તમે તેઓને બધી વાત જે છે તે તમે ની શક પણે જણાવી શકો છો અને તેની અંદર તમારે કોઈ પણ કચાસ રાખવાની જરૂર નથી તમે બેઠું તેમને જણાવી શકો છો અને તેઓ પણ માની જશે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. હું ૬૧ વર્ષનો છું અને મને યુવાન છોકરીઓ સાથે ગચા ગચી બોલાવવાની ખૂબ જ ઇરછા થાય છે હું શું કરું?

તમે જણાવી રહ્યા છો કે તમે 61 વર્ષના છો અને તમને યુવાન છોકરીઓ સાથે બધું કરવાનો ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે પરંતુ તેની માટે હવે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને માત્ર એટલું જણાવા માગું છું કે ઘણા બધા એવા વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય છે કે જેઓને યુવાન છોકરીઓ જોતી હોય છે પરંતુ હવે તેઓને મળતી હોતી નથી અને

જેના કારણે તેઓ ખૂબ જ ખરાબ નજર યુવાન છોકરીઓ ઉપર રાખતા હોય છે પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે હવે તમારી ઉંમર ખૂબ જ વધી રહી ચૂકી છે ઘણા બધા લોકો 40 50 વર્ષની ઉંમરના હોય તો તેઓને હજી આપણે જણાવી શકે કે હા હવે તેમાં કંઈ વાંધો નથી પરંતુ ૬૦ વર્ષની ઉપર વટી જવું તો તે તો ખૂબ જ વૃદ્ધ કહેવાય

અને આવા સમયની અંદર ઘણા બધા સમસ્યાઓ થઈ શકે છે તો હું તમને માત્ર ને માત્ર એટલું જ જાણવા માગું છું કે તમારે આવું બધું ન કરવું જોઈએ ઘણી બધી વખત એવું પણ થઈ શકે છે કદાચ તમને મળી પણ જાય તો તેવા સમયે હાર્ટ એટેક પણ આવી શકે છે કારણ કે હવે તમારું શરીર પહેલા જેવું ખમી શકશે નહીં અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાનો ભય રહી શકે છે એટલે તમને ઈચ્છા થાય તો ઈચ્છા મારી નાખો તે વધારે સારું!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *