હું 45 વર્ષનો છું, મારી યુવાન પુત્રવધુ મારી સાથે શ-રીર સુખ માણવા માંગે છે, મને પણ કરવાનું મન થાય છે, મારે શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું 45 વર્ષનો છું, મારી યુવાન પુત્રવધુ મારી સાથે શ-રીર સુખ માણવા માંગે છે, મને પણ કરવાનું મન થાય છે, મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે 45 વર્ષના છો ને તમને યુવાન પુત્ર વધુ સાથે શરીર સુખ માણવા માંગે છે પણ તમને પણ કરવાનું મન થાય છે તો તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે તમારી યુવાન પુત્ર વધુ તમારી સાથે બધું કરવા માટે માંગે છે અને તમને પણ ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે તો તમે ચોરી ચોપીથી તો બધું કરી શકો છો

પરંતુ જો તમારા સંબંધની ખબર તેમના પતિને પડે છે અને તમારા છોકરાને પડે છે તો તો તમારું શું થશે અને તમારી પત્ની ઉપર પણ શું અસર પડશે અને તમારી જે વહુ જે તમારી સાથે બધું આવું કરવા માંગે છે તે પુત્રવધુ પર પણ શું અસર પડશે તો તમે વિચારી શકો છો

જેથી તમે કરી શકો છો બધું પરંતુ આગળ પછી શું થશે એના જવાબદાર માત્રને માત્ર તમે હશો જેથી જો તમને મન થતું હોય ને તમને લાગતું હોય કે તમે સારું એવું આયોજન કરીને બધું કરી શકો છો તો બિન્દાસ તમે બધું કરો પરંતુ જો તમને લાગે છે કે તમે પકડાઈ જશો અથવા તો કોઈ ભૂલ રહી જાય છે તો પછી તમને સમસ્યાઓ આવી શકે છે.

પ્રશ્ન. શું તમે જાણો છો કે કઈ ઉંમરે છોકરીઓમાં સે@ક્સ કરવાની ક્ષમતા સૌથી વધુ હોય છે?

હા અમે ચોક્કસ જાણીએ છીએ કે કઈ ઉંમરે છોકરીઓમાં આ બધું કરવાની ક્ષમતા સૌથી વધુ હોય છે તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે સામાન્ય રીતે છોકરીઓની ઉંમર જ્યારે 18 વર્ષની થઈ જતી હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેઓને ખૂબ જ સ્વતંત્ર મળી જતી હોય છે અને તેઓ વીડિયો જોવા તરફ પણ આકર્ષાતી હોય છે અને પુરુષો તરફ પણ નાખી હોય છે

કહેવામાં આવે છે કે છોકરાઓ તો સામાન્ય રીતે જ્યારે આવી રીતે આકર્ષણ પામે છે તો મનોરંજન લઈ લેતા હોય છે અથવા તો હાથ લારી કરી નાખતા હોય છે પરંતુ સ્ત્રીઓને જ્યારે આવું થતું હોય છે ત્યારે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ હાથથી પણ કામ ચલાવતી નથી અને પોતાની આંગળીઓની કરામણ જ્યારે કામમાં આવતી નથી તેવા સમયની અંદર તેઓ પુરુષો પાસે જતી હોય છે

અને તેઓ બધું કરાવતી પણ હોય છે અને લોકોને તેની સાથે ખૂબ મજા પણ આવતી હોય છે અને તમામ લોકો પાસે ખુબ મજા પણ લેતી હોય છે અને છોકરીઓને સામાન્ય રીતે 18 વર્ષની ઉંમરે 25 વર્ષની ઉંમર અને ખાસ કરીને જો સૌથી વધુ મજા આવતી હોય

તો તે 30 વર્ષ બાદ તેને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અને તેમની ક્ષમતા સૌથી વધુ ક્યારે થઈ જતી હોય છે પરંતુ જો તમે 25 વર્ષની 24 વર્ષની કોઈ છોકરીને લો છો તો તેની અંદર પણ તમને ખબર મજા આવવાની છે અને તે છોકરી તો ખૂબ જ મજા તમને પણ આપવાની છે પછી આપણી ઉપર આધાર રાખે છે કે આપણને કયા વર્ષની છોકરી ગમે છે અને સામે તેમને કયા વર્ષનું પૂરું ગમે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *