હું 45 વર્ષની છું અને મારા પતિની ઉમર 50 વર્ષની છે. હજી મારા પતિને દર અઠવાડિયે એક વાર શ-રીર સુખ માણવા જોઈએ છે પણ મને ઉત્તેજના નથી થતી

Uncategorized

પ્રશ્ન. સુરેશ મને બે મહિનાથી ચ પા ચ પી માટે બોલાવતો આજે હું ગઈ પછી હવે મારી કમર દુખે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું કહી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે સુરેશ તમને બે મહિનાથી બધું કરવા માટે બોલાવતો હતો તમે ગયા પણ હતા પરંતુ હવે તમને કમર ખૂબ જ દુઃખે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તમે કમર તો તમને દુખવાની છે અને આ વસ્તુ વિશે તમને ખબર પણ હશે એટલે તમારે તેમાં ગભરાવું કોઈ પણ રીતે જોઈ

અને કારણ કે આ વસ્તુ તમે જ્યારે કરો છો ત્યારે તમને ઘણી બધી પોઝિશન પણ લેવી પડતી હોય છે અને ગ્રીપ આવતી હોય ત્યારે ઘણી બધી મજા પડે તમે લઈ લેતા હોવ છો એટલે તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે એટલે તમને બે મહિનાથી આ બધી રીતે બોલાવતો હોય તો તમને ખબર તો દુખવાની છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી

એટલે તમારે ગભરાવું જોઈ નહીં અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો એટલે આમાં કંઈ પણ રીતે તમારે બીજું કંઈ કરવું જોઈએ નહીં તમારી ઉંમર દુખતી હોય તો તમે એમાં કોઈ પણ પ્રકારે ભણતો નથી પરંતુ બીજી વસ્તુ બે મહિનાથી બધું કરવા માટે બોલાવતો હોય

તો આવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમસ્યા થઈ શકે છે એટલે તે વસ્તુ વિશે તમારે વિચારવું જોઈને તે વસ્તુ તમારે જોવી પણ જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. શું હું મુખ મૈથુન વખતે વધારે મજા આપવા શું કરી શકું?

તું મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે કરો છો અત્યારે તો વધારે મજા આપવા માટે તમે શું કરી શકો છો કે હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો કે તમે વધારે મજા લેવા માટે શું કરી શકો છો તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તેની ઉપર તમારે અમલ કરવો જોઈએ પહેલી વસ્તુ હોય છે કે તમે કેમ વખતે વધારે મજા આપવા માંગો છો

પહેલા તો સૌપ્રથમ તમારી જે પ્રાઇવેટ પાર્ટ હોય છે તેને મોઢામાં લેવો પડે અને ત્યારબાદ તમારે તેને ધીમે ધીમે જે છે તે ચાટવું પડે અને ત્યારબાદ તેને ચૂસવાની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. જેમ તમે કોઈ ગુલ્ફી ચાટો છો. કોઈ ગુલ્ફીને ધીમે ધીમે તમારે બધું કરવું જોઈએ તમે બધી બાજુ તમે જે પડાવી શકો છો તમે ચૂસી શકો છો અને ત્યારબાદ ઘણી બધી રીતે મજા આપી શકો છો તે રીતે તમારે બધું કરવું જોઈએ

તમે તમારું માથું હલાવી શકો છો સામેવાળા વ્યક્તિને તમે તમારા પાર્ટનર ને કહી શકો છો કે જે તમારી સાથે થોડો ભલે અને તેને ઘણી બધી મજા આવશે એટલે તે તમે બને તેવી રીતે ચાલી શકો છો અને તમને પણ તેની સાથે ઘણી બધી મજા આવવાની છે

અને તમે ઘણી બધી રીતે તેને મજા આપી શકશો એટલે તે રીતે તમે કરો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહીં આવે અને તમે બંને સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને બંનેને બધું કરવામાં ખૂબ જ મજા આવવાની છે તેઓ મને લાગે છે એટલે તે રીતે તમે બધું કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *