હું 40 વર્ષની મહિલા છું મારા પતિ નથી..પણ મને દરરોજ શ-રીર સુખ માણવા જોઈ છે…પણ મારા સસરા સાથ આપતા નથી

about

મારું નામ કલાવટી છે મારી ઉંમર 40 વર્ષની છે અને હું ભારે ના મકાનમાં રહું છું અને હું ઘરકામ કરું છું અને મારા ફેમિલી માંથી બધા બહાર કામ કરવા જાય છે હું આખો દિવસ મારા ઘરે જ હોઉં છું

તેથી મેં આજુબાજુથી બધા સાથે ઓળખાણ કરી લીધી છે પરંતુ જ્યારે મહિનાની પહેલી તારીખ આવે એટલે ઘર માલિક પોતાનું રિન્ટ લેવા આવી જાય છે અને હું તેમને હંમેશા ના કહી દેતી હોઉં છું કે અત્યારે ઘરે કોઈ નથી તેથી જ્યારે તેના આવે ત્યારે જ તમે આવો અને તેમની સાથે વાત કરી લ્યો કે તેઓ તમને તમારા ઘરનું ભાડું ક્યારે આપશે.

અને તેઓ જ્યારે આવે છે ત્યારે હું તમને એવું જ કહેતી હોઉં છું પરંતુ આ છેલ્લી વખત આવ્યા હતા ત્યારે મેં પહેલી વખત તેમને ઘરની અંદર આવીને બેસવા માટે કહ્યું ને તે તું ઘરમાં અંદર આવીને બેસી ગયા અને પછી કહેતા હતા કે જો મને એવું કોઈ નથી મારા માટે પરંતુ મારી ફરજ છે કે હું તમને સમય સમયે યાદ કરાવો તો તેથી હું અહીં આવ્યા કરું છું

અને મારે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે તમે મારા ઘરનું કેવું ધ્યાન રાખો છો તેથી હું આવતો હોવું છું પરંતુ હવે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે જો તું હા કહે તો મારે તારી સાથે બધું કરવું છે એમ પણ હવે તારી ઉંમર ખૂબ જ મોટી થઈ ગઈ છે તો મને લાગતું નથી કે હવે તારો પતિ તારી સાથે બધું કરતો હોય.

તો તું હવે બધું મારી સાથે કર હું તને ભારો વધુ માફ કરી આપીશ અને પછી મને થયું કે હવે મળતો ખૂબ જ મોટી ઉંમર થઈ ગઈ છે એમ પણ હવે મારે બીજું તો શું કરવાનું હોય છે તેથી હું ઘરના માલિક સાથે બધું કરવા લાગી અને તેમને મજા કરાવતી ગઈ જેમ જેમ તેઓ મજા કરતા હતા તેમ તેમ અમારા ભાડાના પૈસા નથી તેઓ ભરો ઓછા કરતા હતા

અને તેવું કરવાની મને ખૂબ જ મજા આવી ગઈ તેથી દર મહિનાની પહેલી તારીખે મકાન માલિક ઘરે આવતા હતા અને મારી સાથે શરીર સુખ માણતા હતા અને તેવું કરવાની મને પણ ખૂબ જ મજા આવી અને પછી હું પણ મકાન માલિકને કહેવા લાગી કે હવે તમે અહીં ન આવતા હું તમારા ઘરે આવીશ અને પછી હું એક દિવસ તેમના ઘરે ગઈ અને ત્યાં ગઈને જોયું

તો મકાન માલિકની પત્ની ઘરે ન હતી અને તે કહેતા હતા કે તે તો તેને પિયર રોકાવા માટે ગઈ છે અને પછી મેં તો સિદ્ધિ મકાન માલિકની સાથે તેમના બેડરૂમમાં ગઈ અને મકાન માલિકેત મારા બધા કપડા કાઢ્યા અને પછી મારી ઉપર ચડી ગયા અને મને ખૂબ મજા કરાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *